Boligmarkedets fremtid

Nu er der kommet en lov på område. Der er bare et par problemer, loven mangler gennemslagskraft, og lugter af bureaukrati og politisk kontrol

Torsdag d. 17. oktober 2002
Rune Broberg
Emnekreds: Boliger, Politik.

Tanken fra lejer til ejer, er langt fra ny, mange har nok haft ønsket at eje deres egen bolig, før at ideen blev formuleret af Jørgen Wæver & co.

Nu er der kommet en lov på område. Der er bare et par problemer, loven mangler gennemslagskraft, og lugter af bureaukrati og politisk kontrol.

En anden ting er at politikerne gang på gang siger, at økonomien er stagneret, det er ikke helt rigtigt, økonomien har været stagneret i en del år, nu hedder det nedgang, ikke stangnation.

Den gruppe af borgere der forventes at være foregangsmænd på området fra lejer til ejer, er den lidt mere velstillet gruppe i befolkningen, der har råd til den lidt højere husleje, denne gruppe er også den gruppe, der er uddannede og derfor er klar over at stagnations tider, og endnu mere nedgangs tider er det dårligste tidspunkt at købe bolig på.

Hvis der fra politisk side for en gangs skyld findes en vilje til at forbedre forholdene for borgerne i Grønland, frem for at bygge luftkasteller, hvorfor kunne man så ikke for en gangs skyld have gjort fodarbejdet ordentligt.

Hvad med at sælge alle boliger i Grønland til beboerne, inklusive den sociale bolig pulje, til en favorabel pris, jeg forestiller mig lejlighederne på sletten i Nuuk, kunne gå for 10.000 kroner.

Alle pengene fra salget af boliger kunne så overføres til INI a/s, sammen med midlerne fra bygge og anlægsfonden, det ville kræve at man omstrukturerede boligselskabet til et boligmasseudviklingsselskab.

Dette nye boligmasseudviklingsselskab, skulle så have et eneste ansvarsområde, nemlig at bygge boliger af alle mulige slags og størrelser i de byer, som havde boligmangel.

Hver gang der så blev bygget en bolig, så skulle denne bolig overtages af en borger, i den rækkefølge som man stod i på ventelisten, når man så overtog boligen så skulle man afdrage boligens værdi over 30 år rentefrit.

Afdragene skulle så tilfalde INI a/s, der så igen skulle bygge flere boligere, naturligvis vil dette betyde at der ikke bliver et kapital afkast til det offentlige, og finansloven skulle naturligvis stadigt afsætte penge årligt.

Det vil betyde en udgift for det offentlige, men jeg vil mene at det er på sin plads at kompensere for denne udgift ved at skære ned på politikernes rejse aktivitet, på den måde at næste gang E. Geisler rejser til Sydafrika, så kunne han rejse alene uden at følges med 2 andre, eller, man kunne overveje om det var relevant at rejse derned "in the first place".

Ovenstående kunne også være en redningskrans til økonomiens idet at fremskaffelsen af kapital for iværksættere ville være nemmere, samt at der ville være efterfølgende forbrugsfest idet at mange mennesker ville begynde at renovere den bolig de boende i, når de havde overtaget den.

Det ville være et skridt i den rigtige retning, og hvis det så langt mod Nord ikke er et politisk mål at alle har tag over hovedet, og ikke er slavebundene af deres arbejde, så burde det blive det.