Professionelt Plejekorps

Bortset fra Meeqqat Illuat, hvor barnet var på venteliste, ville ingen modtage barnet. Derfor var man nødt til, indtil der blev plads, at anbringe barnet i professionel familiepleje i Danmark. Pris: 80.000 kr., vel at mærke om måneden ... Ole Dorph mener, at man kan gøre det for 8.672 kr. om måneden

Fredag d. 18. oktober 2002
Torben Alne
Emnekreds: Børns vilkår, Politik.

På trods af at Ole Dorph har været Landsstyremedlem for Sociale anliggender i mere end et år, så tror jeg ikke, han er klar over, hvad virkelig "tunge klienter" er, og hvad det vil sige at arbejde med dem, når han i Sermitsiaq kan lancere en så vidtløftig ide om et plejekorps på 30 familier, der skal kunne klare nogle af de mest belastede børn og unge i Grønland.

Ifølge ham, skal familierne bestå af privatpersoner med særlige forudsætninger for at arbejde med svært belastede børn og unge, eksempelvis folk med socialfaglig uddannelse.

Han taler om de virkelig "tunge klienter", så derfor skal den ene eller begge plejeforældre gå hjemme.

Han lægger kraftigt op til, at en sådan familie skal kunne klare tre "tunge klienter", uden at det skal gå ud over familiens egne børn, så kan de nemlig få udbetalt 312.252 kr.

Sidste år var der et barn på 9 år, som må betegnes som "ung klient".

Bortset fra Meeqqat Illuat, hvor barnet var på venteliste, ville ingen modtage barnet. Derfor var man nødt til, indtil der blev plads, at anbringe barnet i professionel familiepleje i Danmark. Pris: 80.000 kr., vel at mærke om måneden.

Ole Dorph mener, at man kan gøre det for 8.672 kr. om måneden.

Socialforvaltningerne har i mange år kunnet tilbyde tre-dobbelt plejevederlag, når man ville anbringe "tungt klientel". Det betyder, at de har kunnet udbetale 9.894 kr. om måneden.

På trods af, at det er 1.200 kr. mere end Ole Dorph tilbyder, så har ordningen ikke været brugt særligt meget.

Har Ole Dorph spurgt nogen af sine egne eksperter om, hvorfor?

Skattevæsnet beregner, at det koster 3.298 kr. om måneden i kost, logi og cirkulærebestemte lomme og tøjpenge at have et barn anbragt, så er der kun 5.374 kr. pr. barn til at aflønne den eller de familiemedlemmer Ole Dorph forestiller sig, der skal gå hjemme, og de penge skal der betales skat af.

Hvordan får vi begge plejeforældre til at gå hjemme til den løn? Selv om folk med socialfaglig uddannelse er lavtlønnede, så bliver det nok ikke den faggruppe, der bliver trukket ud af arbejdsmarkedet. I øvrigt en faggruppe, der i forvejen er stor mangelvare på.

Ole Dorph starter i øvrigt artiklen med, at vi ikke kan bygge os ud af problemerne.

Hvor i den nuværende boligmasse, vil der være plads til en plejefamilie med egne børn og 3 virkelig "tunge klienter"?

Jeg mener i øvrigt, at et professionelt plejekorps er en god ide, men at kalde 5.374 kr. for et økonomisk sikkerhedsnet, det er bare for meget.

Yderligere undlader han at komme ind på, at der også skal være et fagligt sikkerhedsnet af psykologer, pædagoger, socialrådgivere, aflastning m.m. Så for mig ligner det mere et forsøg på endnu en gang at skjule, at det koster penge at arbejde med børn, uanset om det er i børnehave, børnehjem eller i professionel familiepleje.

Hvis Ole Dorph ikke har et mere realistiske økonomisk og fagligt sikkerhedsnet, så drop planen, inden I ødelægger børnene.

Til sidst vil jeg gerne opfordre Ole Dorph til at snakke med, og lytte til erfaringer, fra de eksperter, han har ansat i sit eget regi, så de ikke skal læse om nye tanker og visioner i aviserne, eller høre om dem fra konsulentfirmaer.