Hvad koster det borgerne at skifte IT-firma?

For det eneste bekymrende for mig var og fortsat er, at skulle vide, hvad den beslutning vil afstedkomme af udgifter for borgerne i byen. En begrundet bekymring, der er udledt af de barske kendsgerninger fra omverdenen om kuldsejlede og vanvittigt dyre IT-løsnings modeller

Fredag d. 18. oktober 2002
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Informationsteknologi, Politik.

Svar på borgmester Agnethe Davidsen´s udenomssnak i Sermitsiaq nr. 41, omkring undertegnedes reaktion på måden, som Nuup Kommunea håndterede dagsordenspunktet om IT-leverandør og -system på.

Vær venlig at fortælle mig og borgerne i byen om, hvad beslutningen vil koste os i kroner og ører, fremfor at snakke udenom - tak!

Jeg har med tak læst din skrivelse, hvor der (som altid, kunne jeg have lyst til at skrive) viges uden om det essentielle.

For kernen i hele debatten og min (i øvrigt Esmar Bergstrøms, Atassut også) reaktion var, at jeg eftersøgte svar på nogle meget væsentlige punkter, førend jeg mente, at vi kunne tage beslutning på sagen.

Det essentielle var økonomien forbundet med den beslutning, som der blev lagt op til.

En beslutning, som lige pludselig skulle være afklaret INDEN kl. 16.00 på dagen, hvor kombest havde møde. En beslutningsproces, som jeg forgæves bad om at få lidt mere tid til at tænke igennem, da det essentielle ikke var, hvem der skulle være leverandør på IT-området.

For det eneste bekymrende for mig var og fortsat er, at skulle vide, hvad den beslutning vil afstedkomme af udgifter for borgerne i byen. En begrundet bekymring, der er udledt af de barske kendsgerninger fra omverdenen om kuldsejlede og vanvittigt dyre IT-løsnings modeller.

Så, når vi nu - på din foranledning - skal skrive åbne breve til hinanden, da venligst hold dig til emnet og giv bl.a. mig et ordentligt svar på de spørgsmål, jeg finder afgørende for at føle en betryggende behandling af emnet, idet jeg på ingen måde ønsker at skulle handle i blinde og risikere at slæbe borgerne med ind i uoverskuelige økonomiske konsekvenser.

Jeg glæder mig til et konstruktivt og ærligt svar.