Anders Fogh Rasmussen: Grønland må selv!

Det betyder, at vi bl.a. må blive dygtigere til at forvalte de naturlige ressourcer. Vi må blive bedre til at håndtere den økonomiske udvikling, og ikke mindst sørge for at hver enkelt føler, at han/hun er en del af opbygningen af det arktiske vindue! Vi har fået lov, lad os komme igang!

Tirsdag d. 22. oktober 2002
Johannes Kyed
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Råstoffer.

Svaret er enkelt. Selvfølgelig kan vi det! Det handler om at tage udmeldingen fra statsministeren, som et udtryk for, at der ingen hindringer er i vejen for, at vi søger at opnå en status, der globalt set markerer os på lige fod med de fleste frie lande. Udmeldingen er et vink med en vognstang om, at vi selv kan skabe opmærksomhed, og at vi selv kan rette fokus omkring situationen i Arktis, således at det udefra ikke kun fremstår som et øde islandskab med få truede dyrearter, udarbejdet af en anonym forsker. Vi har nu mulighed for at opfylde vores behov for at blive kendt eller anerkendt, ved eksempelvis at kræve, at vi direkte eller indirekte sætter fingeraftryk i sager, der omhandler Arktis.

Det betyder, at vi må begynde at markere os endnu mere væsentligt end tidligere for at aflive myter og romantiske holdninger til den arktiske region.

Først og fremmest kræver det, at vi har selvbestemmelse over alt det, der vedrører Grønland. Og det er det, som statsministeren lægger op til. Nu kan vi begynde at udarbejde forslag om at overtage samtlige instanser, der vedrører Grønland. Men, måske meget naturligt, blev der fokuseret én del på de udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner, som følge af statsministerens udmelding. Heldigvis drejer disse emner sig i større grad, nationer imellem, om fællesskab igennem eksempelvis FN, NATO eller anden samarbejde. Det betyder, at selvstændighed ikke nødvendigvis handler om at isolere sig. Tværtimod, det handler om at kunne markere sig blandt ligemænd

Et mere håndfast og hjemligt emne at tage fat om er retten til undergrunden. Her er et fundament, der absolut må forvaltes af os selv. Det er et af grundelementerne, som vi alene bør have indflydelse på i vejen mod et selvbærende samfund.

Det betyder, at vi bl.a. må blive dygtigere til at forvalte de naturlige ressourcer. Vi må blive bedre til at håndtere den økonomiske udvikling, og ikke mindst sørge for at hver enkelt føler, at han/hun er en del af opbygningen af det arktiske vindue! Vi har fået lov, lad os komme igang!