De svage skal ikke misbruges

I løbet af den seneste tid, er der kommet folk til landet, som tror på andet end det, vi selv tror på, og deres metoder til at få andre folk med i deres religionudøvelse er anderledes og mere spændende, og gribes med åbne arme af »svage« og folk, der prøver at finde deres egen identitet

Tirsdag d. 29. oktober 2002
Anni Dahl
Emnekreds: Kultur og samfund.

De, der er ved at finde sig selv og andre "svage" skal ikke misbruges. Her i den seneste tid har religion været et varmt debatemne, og det, der har været med til at præge udviklingen inden for dette emne er, at missionærer fra andre religionsgrupper fra andre lande er begyndt at rejse rundt i landet og vundet mange tilhængere. Deres metoder er anderledes end vore egne "missionærers" metoder og har bedre midler til at erobre folk, der har brug for at tro.

Der er ikke noget mærkeligt i, at disse missionærer er gode til at overtale folk, fordi her i den seneste tid har mange folk kunnet ændre deres liv ved hjælp af behandling, og har forstået, at livet ikke kun behøver at indeholde problemer, og at en tro kan være en uvurderlig støtte, når man prøver at finde sin egen identitet.

I løbet af den seneste tid, er der kommet folk til landet, som tror på andet end det, vi selv tror på, og deres metoder til at få andre folk med i deres religionudøvelse er anderledes og mere spændende, og gribes med åbne arme af "svage" og folk, der prøver at finde deres egen identitet.

Disse "missionærer" bruger blandt andet "belønninger" for at overtale folk til at gå med i deres tro, og det er netop metoderne for disse "belønninger", man skal tænke nærmere over, hvis man prøver at finde sin egen identitet og er nemmere draget til at tro på andre religioner. En af de ting, som man skal huske er, at disse "missionærer" er trænet til at se folks svagheder, og bruger derfor denne kendskab til at overtale folk.

For eksempel er der Pinsebevægelsen, der blandt andet underviser børn i deres tro uden forældrenes accept, og som bør tages alvorligt i debatten, fordi også de bruger "belønninger" for at erhverve folk.

Jeg mener selv, at det blot er en naturligt ting, at man er fri til at vælge den religion, man vil tro på, men at man bør tænke mere over, hvilke hvervemetoder de forskellige religionsgrupper har, før man overgiver sig, og som nævnt bør børn og de "svage", der prøver at finde sig selv beskyttes bedre mod fysiske og psykiske "overgreb".