Samtalens kunst

Det kedelige ved situationen er blot, at den samtidig viser, at vi ikke er et samfund i harmoni. I et samfund, hvor enkelte grupper er nødt til at gøre opmærksom på sig selv og danne specielle foreninger, viser et samfund i disharmoni. Et samfund, hvor ikke alle er lige. Et samfund, hvor nogle føler sig udenfor

Tirsdag d. 29. oktober 2002
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Etik, Grønlands historie, Love og konventioner, Politik, Sprog.

SOM EN KONSEKVENS af vores historie har en gruppe grønlændere, der taler dansk, sluttet sig sammen for at finde ud af, om der er grundlag for en upolitisk forening for denne minoritet.

Op igennem 60-erne og 70-erne var det "in" at tale dansk. Så meget, at selv børn af grønlandske forældre udelukkende lærte at tale dansk. Ganske vist forstod mange af disse børn grønlandsk, men det talte sprog udeblev hos mange. Og det kan der være mange grunde til.

I slutningen af 70-erne og i 80-erne vendte stemningen og den dansktalende gruppe af grønlændere blev nærmest udstødt, og ingen samlede op på de manglende kvalifikationer i grønlandsk, og der findes fortsat ikke målrettede sprogundervisning for børn og unge, som forstår grønlandsk, men som ikke taler det. Gruppen af grønlændere, der taler dansk, gjorde sig usynlig og har været det i mange år.

Men nu siger en del af dem stop. De vil også være med til at debattere sprog, kultur og identitet. Tillykke med det.

DET KEDELIGE ved situationen er blot, at den samtidig viser, at vi ikke er et samfund i harmoni. I et samfund, hvor enkelte grupper er nødt til at gøre opmærksom på sig selv og danne specielle foreninger, viser et samfund i disharmoni. Et samfund, hvor ikke alle er lige. Et samfund, hvor nogle føler sig udenfor.

VI ER NØDT til at erkende, at vi er et samfund, på godt og ondt, med to sprog. I en diskussion er det ene sprog ikke vigtigere end det andet. Så længe vi kan opnå forståelse for hinandens synspunkter, har det ingen betydning, om vi taler russisk, grønlandsk, dansk eller italiensk.

Sprog er et redskab til kommunikation. Lad os tale sammen for Grønlands bedste.

De dansksprogede grønlændere har oprettet hjemmesiden gldk.gl og ikke, som vi skriver på side 15 gldk hos greennet gl, som naturligvis er deres mailadresse.
Atagu: Adressen er www.gldk.gl<> :- )