Skævvridning

Forældre og børn jubler, og selvom beslutningen er forståelig, kan den desværre også give bagslag. Hjemmestyret får endnu engang en undskyldning serveret på et sølvfad - en undskyldning for ikke yde til de rigere kommuner, og flere opgaver kan risikere at lande på disse kommuners borde

Fredag d. 1. november 2002
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Politik, Uddannelse.

HJEMMESTYRET HAR igennem en årrække lovet at renovere Atuarfik Samuel Kleist i Nuuk og mange andre skoler rundt om i landet. Mange af skolerne er ved at falde fra hinanden og kan reelt ikke benyttes til undervisning. Arbejdstilsynet har været rundt på flere skoler og er kommet med kritiske bemærkninger. Alligevel sker der ingenting. Og nu har kommunalbestyrelsen i Nuuk fået nok. Den vil selv finansiere en renovering af den gamle skole.

Forældre og børn jubler, og selvom beslutningen er forståelig, kan den desværre også give bagslag. Hjemmestyret får endnu engang en undskyldning serveret på et sølvfad - en undskyldning for ikke yde til de rigere kommuner, og flere opgaver kan risikere at lande på disse kommuners borde.

Vi kommer ud på et skråplan.

OPGAVEN MED AT renovere skolerne er hjemmestyrets ansvar. Og sådan må det være, hvis vi ikke skal ende i en større forskelsbehandling mellem rige og fattige kommuner.

Qaanaaq kommune har skoler, der om end er endnu mere faldefærdige end skolerne i Nuuk, men her er der ingen penge at finde i budgettet til en renovering endsige til opførelse af nye skoler.

Derfor må hjemmestyret - og det vil sige det nye landsting, der træder til i december måned - tage ansvaret på sig og gøre det forståeligt for det kommende landsstyre, at her er en opgave, der har 1. prioritet.

Pengene er der, men er viljen? Det må valget vise.