Sydgrønlands Lufthavn ved Qaqortoq

Den sluger en fhv. professor, Ph.d. vel ikke råt. Gu’ ved om direktøren virkelig taler om en fortjeneste på 15 mill.? I samme åndedrag kunne man spørge direktøren, hvilken værdi det har at kunne sejle med passagerskibene til lufthavnen hele året og ikke have en overflødige kapacitet liggende i bøjen 7 måneder, mens fjorden til Narsarsuaq er tilfrosset?

Tirsdag d. 5. november 2002
Carl-Aage Skovaa
Emnekreds: Infrastruktur.

Narsaq og Nanortalik kommuner har bestilt Gorm Winther til at regne på flytning af Sydgrønlands lufthavn til Qaqortoq. Gorm Winther kalder det injurierende, når jeg skriver, at konklusionen var skrevet på forhånd. Kære Gorm Winther. Forestil dig, at dit regnestykke var kommet til den konklusion, at placering ved Qaqortoq var det bedste alternativ. Kunne man så forestille sig Narsaqs og Nanortaliks borgmestre som sponsorer?

Hovedparten af mine nye argumenter for placering af regionslufthavnen ved Qaqortoq har Gorm Winther overset eller bevidst udeladt i sin rapport. Jeg skal gentage nogle af dem:
  • Værdien af at kunne sejle til lufthavnen hele året, samt forkortelse af transporterne med ca. 40 sømil. Det gælder såvel passagerer som forsyninger til lufthavnen.
  • Sparede overnatningsomkostninger (Ved aflysning vil de fleste passagerer kunne gå hjem i deres egen seng i Qaqortoq).
  • Besparelsen ved sammedagsforbindelse til Midt- og Nordgrønland uden fordyrende overnatning og spildtid i Nuuk.
  • Driftsbesparelser ved at byen kan stille servicefaciliteter til rådighed.
  • Værdien for Nanortalik af at flyvetiden bliver under det halve af hvad den er i dag.
  • Muligheden for at atlanttrafikken går via Keflavik til og fra Qaqortoq.
  • Sparede omkostninger ved nedlæggelse af heliporten i Qaqortoq i stedet for en sandsynlig nødvendig flytning (ligger på dispensation midt i byen).
Der kan desuden påvises en række graverende fejltagelser og fejlskøn i Gorm Winthers rapport. Tilfældigvis(?) alle fejl, som tæller til ugunst for placeringen ved Qaqortoq:

Gorm Winther: Billetfordyrelser ved flyvning via Kangerlussuaq på 23,5 mill. pr. år. Beløbet er alt for højt. De nye maskiner er mere økonomiske i drift. Billetpriser er naturligvis ikke proportionale med distancen, da der er forbundet nogle (start)omkostninger med hver tur, som er uafhængige af om turen er 200 eller 2.000 km.

Gorm Winther udelukker Keflavik-forbindelsen, fordi han mener denne vil være for dyr. Ifølge Buch og Partners tillægsrapport vedr. Keflavik som hub-løsning, februar 2002 side 10: "Analysen viser også, således som bekræftet af Icelandairs direktion, at det vil være muligt at etablere gennemgangspriser til Nuuk, Ilulissat og Narsarsuaq på samme niveau som de nuværende priser til Kangerlussuaq". De 23,5 mill. årligt kan altså tages ud af regnestykket.

Tabt arbejdstid i den tid rejsen varer. Gorm Winther regner med en rejsetidsforlængelse på 83 minutter hver vej ( = flyvetiden Kangerlussuaq-Qaqortoq). Her glemmer Gorm Winther at modregne den tid, man i dag bruger. Godt nok kun 35 minutter hvis man kommer med på den første helikopterafgang fra Narsarsuaq, men op til 5 timer, hvis man kommer med den sidste samme dag og mindst 24 timer for dem, der må vente til næste dag, fordi der (som sædvanligt) ikke er plads i helikopteren. Med lufthavnen i Qaqortoq kan de fleste blot passe deres arbejde i tilfælde af aflysning. De er jo hjemme og ikke isoleret i Narsarsuaq. Med Keflavik som hub, og med mindre maskiner flere gange om ugen kan man tilrettelægge sin rejse med mindre spildtid. Dette gælder til dels også ved forbindelse via Kangerlussuaq. (I dag tager alle rejser til Danmark i vinterhalvåret 1 uge eller fold deraf, altså et endagsmøde tager 8 dage - hvis man da ikke er så heldig, at det ligger på en onsdag, så tager det nemlig to uger. Nogle passagerer skal til andre destinationer end Danmark. Disse vil alle kunne opnå betydelige besparelser i billetpris og tid via Keflavik. Her har Gorm Winther medregnet 1,2 mill. som årlig omkostning, som rettelig skulle være en gevinst på et (betydeligt) større beløb.

Gorm Winther: Institutionsbyggeri til 9,2 mill. når Narsarsuaq-børnene skal flyttes til andre byer. Der er i dag 16 børn i alderen 0-5 år. Forestiller Gorm Winther sig virkelig at der skal bygges for 9,2 mill. når de flytter til Qaqortoq og andre Grønlandske byer?

Gorm Winther forudsætter, at 30 af de nuværende medarbejdere i Narsarsuaq umiddelbart kan beskæftiges ved en ny lufthavn i Qaqortoq, men at resten skal have dagpenge og sociale ydelser i et halvt år, før de finder nyt arbejde. Beregnet til 2,1 mill. Nogle vil flytte til Danmark. Grønland mangler i høj grad faglært arbejdskraft. Det er helt ude af proportioner at regne med at alle skal bruge et halvt år på at finde ny beskæftigelse.

Gorm Winther mener, der skal bygges 112 boliger til beboerne fra Narsarsuaq til kr. 16.000 pr. kvm. De 16.000 kr. pr. kvm. er vist Nuuk-priser. Her bygger vi gerne for 11-12.000. Gorm Winther vurderer heller ikke, om nogle vil flytte til Danmark. Mon ikke også de "tiloversblevne" faguddannede håndværkere, teknikere, administratorer m.v. i et vist omfang vil kunne erstatte tilkaldt arbejdskraft, og dermed overtage deres bolig og institutionsplads? Gorm Winther skyder med 84 mill. langt over.

Skal Narsarsuaq-beboerne årligt ud i al fremtid have 1,9 mill. i boligsikring? Faglærte med arbejde kommer let over grænsen for boligsikring. Nogle vil købe/bygge hus og derfor ikke få boligsikring. Beløbet alt for højt.

Salgsindtægter i Narsarsuaq lufthavn 36 mill. årligt og vareforbrug 6,9 mill. årligt? Det ligner en (for) god forretning. Hvordan vil Gorm Winther forklare en bruttoavance på over 400%? Ville disse indtægter i øvrigt forsvinde i den blå luft ved flytning til Qaqortoq?

Man kan fortsætte. Hvordan kan Gorm Winther så skråsikkert fastslå, at man i Narsarsuaq bruger lokale firmaer, men at man må forvente en lav lokal deltagelse ved bygge- og anlægsaktiviteten i Qaqortoq? Lokale virksomheder har netop sværere ved at konkurrere med danske om arbejder i Narsarsuaq end i Qaqortoq hvor de er etablerede.

Sikkerhed: Skulle ulykken være ude, har Qaqortoq et velfungerende sygehus i modsætning til Narsarsuaqs enlige sygeplejerske. Byen vil langt bedre kunne håndtere en katastrofesituation end Narsarsuaq og vil have lettere ved at benytte nabobyernes (Narsaq og Nanortalik) ressourcer i en sådan situation (der kan sejles). Hvad vil man gøre i Narsarsuaq den vinterdag et stort fly forulykker og spærrer landingsbanen for al trafik?

Gorm Winther slutter sit indlæg af med følgende trumf: "Fredag morgen kunne direktør Stig Bendtsen så delagtiggøre befolkningen i et yderligere årligt tab på 15 mill. kr. på krydstogtstrafikken hvis Narsarsuaq lukkes". Kære Gorm Winther. Den sluger en fhv. professor, Ph.d. vel ikke råt. Gu’ ved om direktøren virkelig taler om en fortjeneste på 15 mill.? I samme åndedrag kunne man spørge direktøren, hvilken værdi det har at kunne sejle med passagerskibene til lufthavnen hele året og ikke have en overflødige kapacitet liggende i bøjen 7 måneder, mens fjorden til Narsarsuaq er tilfrosset?

Hvis vi så drømmer, at Keflavik-Qaqortoq forbindelsen blev en realitet, hvad ville det betyde for turismeudviklingen? Kunne denne forbindelse også være det der (gen?)gav os konkurrence på atlanttrafikken?

Hvorfor mon så mange er imod at der laves en grundig, uvildig undersøgelse af projekt Sydgrønlands Lufthavn med adresse i Qaqortoq? Kunne det være af frygt for resultatet? Forlængelse af banerne i Nuuk og Ilulissat er der åbenbart stemning for - uden at der er lavet grundige analyser. Hvor er logikken og anstændigheden? Det eneste vi beder om er en objektiv, SAMMENHÆNGENDE analyse af Qaqortoq-placeringen, som inddrager luft- og skibstrafik, erhvervs-, by- og regionsudvikling.

Hr. Gorm Winther. Jeg ser frem til at du korrigerer dit regneark med de forhold, jeg har påpeget ovenfor. Lav gerne nogle simuleringer over forskellige scenarier som det sig hør og bør, når der indgår så mange skøn og usikkerhedsmomenter. Hvis resultatet bliver det rigtige, skal jeg gerne lægge et godt ord ind hos Qaqortoq Kommune for at få dem til at betale dig for de nye beregninger.

Gorm Winther prøver at mane spøgelser frem ved at drage sammenligninger mellem lukning af Narsarsuaq og Qullissat og antyder, at der vil være risiko for, at Danmark vil nedsætte bloktilskuddet, hvis Grønland handler så "ufornuftigt", som for en gangs skyld at bygge en lufthavn der, hvor behovet er. Kære Gorm Winther hvem bruger nu woodoo og angakok-metoder?