Højere SU, flere nye kollegier - en investering i fremtiden!

Når man stiller et forslag, der i første omgang vil koste samfundet penge, bliver man altid spurgt, hvor pengene skal komme fra. Mit bud er, at de skal komme fra den pulje, de tidligere landstingspolitikere så let som ingenting fandt til deres egne vederlagsforhøjelser. Havde man tidligere vist samme iver for at løse andre problemer, ville Grønland have været langt fremme i dag

Torsdag d. 7. november 2002
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Politik, Uddannelse.

Alle taler om, at ungdommen er vore lands fremtid. Enhver med lidt forstand på investeringer ved, at projekter med en god fremtid, er værd at investere i. Hvor er de tiltag, der til nød skal ligne en investering i ungdommen? Hvilke politikere er kommet med konkrete forslag til forbedring af forholdene for vores unge under uddannelse? Jeg kan heller ikke komme i tanke om nogen. Jeg vil derfor gerne kommer med 2 forslag til investeringer i vores fælles fremtid.

Det første forslag går på en forhøjelse af den SU mange studerendes dagligdag er afhængig af. Om man giver alle studerende f.eks. 1000,- kr. mere om måneden eller om man skal lave et anciennitetssystem, så SU’en stiger hvert år, således at man starter på det nuværende niveau ved studiestart og for hvert studieår der er gennemført , stiger SU’en med en given sats.

Når man stiller et forslag, der i første omgang vil koste samfundet penge, bliver man altid spurgt, hvor pengene skal komme fra. Mit bud er, at de skal komme fra den pulje, de tidligere landstingspolitikere så let som ingenting fandt til deres egne vederlagsforhøjelser. Havde man tidligere vist samme iver for at løse andre problemer, ville Grønland have været langt fremme i dag.

De studerende skal sikres en SU på et niveau, der sikre dem en indkomst således, at de ikke er tvunget til at have et fritidsjob, bare for at få dagligdagen til at hænge sammen. Et fritidsjob vil tage tid og energi fra lektier og anden forberedelse. Det er ikke gavnligt for et studie og vil aldrig resultere i et optimalt resultat. Fritidsjob er dog også en mulighed for at tilegne sig erfaringer og indblik i et givent fag. Derfor ville det optimale for en given studerende være, at få et job i den fritid, der ikke påvirker studiet og denne fritid er sommerferien. Det skal dog stadigt stå den enkelte studerende frit for, stadig at kunne tage et fritidsjob, men det skal ikke være en nødvendighed for at få dagligdagen til at hænge sammen.

Mit andet forsalg til forbedringer for de studerende, går på en forbedring af de elendige boligforhold der i dag bliver tilbudt - hvis man da ellers bliver tilbudt en bolig eller et værelse. Både for vores studerende i Grønland og for dem der er taget til Danmark, bør der sikres velegnede boligforhold.

For de studerende i Grønland, er det ikke nok bare at renovere den nuværende boligmasse. Den er i mange tilfælde så uegnet, at renovering ikke er nok. Der skal bygges nye kollegier, både med lejligheder til familier og værelser til enlige.

Til vores studerende i Danmark, ville det optimale være, at skabe grønlandske kollegier, hvor det vil være lettere at skabe sig et socialt netværk, når man er langt væk fra venner og familie. Herved er man også fri for at kæmpe om boliger med de danske studerende, der også mangler boliger / værelser.

Hvor skal vi så få pengene fra? Vi kunne spare en masse penge på ikke at bygge flere lufthavne, der alligevel bliver lukket, når indvigelsesceromonien er overstået.Dette er to simple forslag, der vil gavne mange studerende.

Tror I på idéen? Jeg gør!