IA’s skattepolitik

IA baserer sine holdninger på den lille befolkningsgruppe, der med Grønlands levende ressourcer, det være sig menneskelige som råvarer til produktionsvirksomheden, tjener styrtende med penge

Tirsdag d. 12. november 2002
Kista L. Høegh
Emnekreds: Politik.

Især i valgkampe op til landstingsvalget har medlemmer af andre partier yndet at forsøge at fremkomme med IA’s skattepolitiske holdninger. Det bliver som regel gjort i meget mangelfulde og forkerte fortolkninger, ligesom det er tilfældet i hr. Alaufesens indlæg i AG den 29. oktober 2002.

IA’s holdning om, at der er brug for en skattereform, er ikke udledt af den persongruppe, som Søren Alaufesen har baseret sit indlæg på. IA baserer sine holdninger på den lille befolkningsgruppe, der med Grønlands levende ressourcer, det være sig menneskelige som råvarer til produktionsvirksomheden, tjener styrtende med penge. Det er den befolkningsgruppe, der tjener millioner af kroner, der er tale om, når IA snakker om, at der bør arbejdes på en ny skattereform.

IA mener, at vejen til at udligne befolkningens levevilkår, der er nødvendige for at undgå fremtidige problemer som social uro, der er afledt af de store skævheder, folk lever under, blandt andet kan realiseres ved en ny skattereform.

Jeg ved ikke, hvad hr. Alaufesens indlæg er et forsøg på, men jeg må frabede os forsøg på fortolkning af vores skattepolitik, når man ikke er klar over, hvad den går ud på.