Bedre vilkår på socialområdet

Vi ønsker fødsler flyttet så tæt på barnets hjem som muligt. Normale fødsler bør kunne ske ved alle sundhedscentre, mens vanskelige tilfælde henvises til regionssygehusene. Ved regionssygehusene bør opbygges patienthoteller, således at familien kan indkvarteres

Torsdag d. 14. november 2002
Ane Marie B. Pedersen
Emnekreds: Børns vilkår, Politik, Sociale spørgsmål, Sundhedsvæsenet.

Indholdsfortegnelse:
Handicappede
Alderspensionister/ førtidspensionister
Arbejdsløshedskasse
Fødsel og barsel


Barnets tarv skal altid sættes i centrum. Omsorgssvigt skal tages alvorligt.

Vi vil arbejde for at mindske den sociale ulighed i vort samfund. Den førte politik hidtil har medvirket til polarisering og øget afstanden mellem rige og fattige. Den sociale ulighed skal bekæmpes ved, at familier med særlige behov for støtte og rådgivning får lettere adgang til en hjælp, der giver dem en reel mulighed for at udvikle sig personligt, fagligt og erhvervsmæssigt. Familien i Grønland udgør et stærkt netværk set i forhold til mange andre lande. Denne styrke, og det sociale sikkerhedsnet familien udgør, er vigtigt at fastholde. Vi vil arbejde for, at der bliver sat fokus på familiens levevilkår i et samfund i opbrudstid.

Landets sundhedstilstand sikres bedst gennem fred, uddannelse, boliger og arbejde til alle. Vi vil støtte sunde rollemodeller og modvirke, at mennesker føler afmagt i forhold til egen livssituation. Indsatsen for en bedre sundhed skal gives massiv opbakning fra alle samfundets institutioner.

I Arnat Partiiat konstaterer vi nødvendigheden af, at social- og sundhedsvæsen i højere grad arbejder sammen. Vi forestiller os et familiedirektorat der koordinerer dette samarbejde eller en familieafdeling i et Social- og Sundhedsdirektorat.

Forebyggelse og sundhedstilbud, der hvor mennesker bor, skal udbygges.

Handicappede
Uddannelse og lønløft til de mennesker der arbejder med handicappede. Lønløft til socialrådgivere, så vi kan få kvalificeret arbejdskraft i kommunernes socialforvaltninger. Uddannede plejefamilier til at have børn med handicap i aflastning. Handicapvenlige boliger i nybyggeri. Beskæftigelses og arbejdsmuligheder for unge handicappede. Handicappede skal gives mulighed for at møde ligestillede.

Alderspensionister/ førtidspensionister
Vore pensionister skal sikres et værdigt liv med en pension, der sikrer deres uafhængighed. I dag reguleres pensions beløbet på grundlag af den skattepligtige indkomst, hvilket for nogle pensionister betyder, at det stort set ingen pension modtager på grund af ægtefællens indkomst, dette synes Arnat Partiiat er uværdigt. Lad os hæve den skattefrie bundgrænse, hvilket vil spare vore ældre for at gå tiggergang samt spare en del kommunal administration. Grundlaget for tildeling af særlige ydelser, som f. eks. personlig tillæg, bør være ens for alle kommuner.

Arbejdsløshedskasse
I dag modtager mange, som er arbejdsløse, takstmæssig hjælp, og beløbet er kun overlevelseshjælp. Vi mener, at der skal oprettes mulighed for at være medlem af en arbejdsløshedskasse, således at man i arbejdsperioden betaler til arbejdsløshedskassen og dermed sikrer sig økonomisk i en evt. arbejdsløshedsperiode. Det enkelte menneske skal være ansvarligt for eget liv.

Fødsel og barsel
Arnat Partiiat vil arbejde for, at alle gravide bliver tilset og rådgivet af fagfolk, og alle småbørnsfamilie jævnligt besøges af en sundhedsplejerske. Vi ønsker fødsler flyttet så tæt på barnets hjem som muligt. Normale fødsler bør kunne ske ved alle sundhedscentre, mens vanskelige tilfælde henvises til regionssygehusene. Ved regionssygehusene bør opbygges patienthoteller, således at familien kan indkvarteres.

Arnat Partiiat mener, at barselsorloven skal udvides, da vi alle sammen ved, hvor vigtigt det er med en god start i livet og de nærmeste til at give det lille barn omsorg, nærhed og kærlighed er forældrene. Lad os komme på niveau med de øvrige nordiske lande, hvor barselorloven er betydeligt længere.