Brug af vikarbureauer uden effekt

Vi alle har ellers mange gode ideer, som ellers kan udnyttes bedre end hidtil ... Så godt valg den 3. december

Torsdag d. 14. november 2002
Edvard Geisler
Emnekreds: Politik, Sundhedsvæsenet.

Atassut vil arbejde for bedre vilkår til fastansatte i sundhedsvæsenet. Fastansatte i sundhedsvæsenet arbejder i dobbelt forstand på sygehusene. For det første skal de passe patienterne i dagligdagen. For det andet skal de oplære vikaransatte til rutinerne i sygehusene. Hvad får de fastansatte for den slid i deres dagligdag? Helt ærligt, de får ingenting, men dem der bliver oplært til dagligdagens rutiner i sundhedsvæsenet bliver belønnet, selv om de skal være her i landet i kortere perioder. Vi giver dem endda flere "feriefrirejser" om året! Kan vi være bekendt med det, og/eller har vi viljen til at ændre den uacceptabel ordning i sundhedsvæsenet. Atassut har viljen til at arbejde for bedre vilkår til fastansatte i sundhedsvæsenet. Det vil betyde, at midlerne til vikarerne omsættes til fastholdelsesintentionerne for fastansatte i sundhedsvæsenet. Hvad vil det så betyde?

Bedre omsorg for patienterne! Ikke for skiftende personale! Bedre rekrutteringsgrundlag m.m.

Dette vil skabe tryggere sundhedsvæsen til fordel for patienten og for den fastansatte.

Atassut vil også arbejde for bedre sundhedsfremmende foranstaltninger, hvor man lokalt eller regionalt arbejder for sundhedsfremmende tiltag. Sundhed kommer ikke af sig selv. Sundhed er noget vi må arbejde for. Derfor er det nødvendigt at aktivere personer i sundhedsfremmende foranstaltninger, hvor de selv skal være med til at udforme, hvordan man bedre kan få et bedre liv i dagens Grønland. Dette kan iværksættes som sagt lokalt eller regionalt. Skolerne, foreninger og mange andre interessegrupper kan sættes i gang, hvor mottoet skal være, Sundhed, det er dit medansvar!

Vi alle har ellers mange gode ideer, som ellers kan udnyttes bedre end hidtil. Du skal vide, at du er samfundets fundament. Samfundet har brug for dig. Det er dig der tegner samfundets videre udvikling. Alle skal føle sig værdsat. Derfor er det nød vendigt med lokalt eller regionalt sundhedsfremmende foranstaltninger, hvor du skal være med til at udforme samfundets videre udvikling, hvor mottoet er: "Sundhed, det er dit medansvar".

Held er ikke tilfældigt, held er en metode. Så godt valg den 3. december.