Sociale problemer skal forebygges med dialog og sport

Som træner i en holdsport har jeg erfaret, hvor stor indflydelse sport har på de unges liv. Her har de nemlig mulighed for at komme af med deres aggressioner i form af fysisk aktivitet, som mange unge går rundt med i hverdagen. Derudover bliver sportsaktiviteten udøvet i et fællesskab med andre unge, som ligeledes er med til skabe en smittende livsglæde blandt de unge idrætsudøvere

Torsdag d. 14. november 2002
Klaus Geisler
Emnekreds: Politik, Sociale spørgsmål.

Drengebander hærger storbyen. En gruppe unge på mellem 12-15 år har begået kriminalitet. Unge drenge skaber frygt. Overskrifterne kan være mange, når aviserne skal karakterisere teenagerdrengenes ulovlige fremfærd. Men fælles for dem alle er, at der er tale om utilpassede unge personer, som har det svært i dagligdagen. Når politiet forsøger at lokke en forklaring ud af dem for deres adfærd, er forklaringerne utrolig ens. Skolen keder dem, og der er for få fritidstilbud til de unge i byen. Derudover viser det sig ofte, at de unge mennesker kommer fra hjem, hvor forældrene også har sociale problemer.

At det er svært at få bugt med de unges kriminalitet, som oftest er affødt af dårlige sociale forhold, skal der ikke herske tvivl om. Men det er utrolig vigtigt at få ændret de unges kriminelle løbebane, inden det er for sent. Al erfaring viser nemlig, at hvis førstegangskriminelle bliver stoppet i tide, er chancen for tilbagefald mindsket betydeligt. Sagt med andre ord skal den dårlige vane brydes med det samme.

Derfor er det vigtigt, at der bliver sat ind med praktiske og anvendelige initiativer, som kan være med til at bremse strømmen af unge mennesker, som mere eller mindre permanent havner i kriminalitet og udøver tilfældig vold. Med andre ord skal vi forbedre vores forebyggelsesindsats. Jeg vil nævne to eksempler fra min egen verden, hvor forebyggelse har været vejen frem.

I Maniitsoq har politiet i samarbejde med folkeskolerne startet et kursus, der hedder "Samtale i stedet for vold". Det er et to-dages kursus, som årligt bliver udbudt til samtlige 8.-klasser. Her forsøger man via samtalen og dialog at få de unge mennesker til at indse voldens konsekvenser. Kurset har kørt siden 1997, og knapt 1.700 8.-klasse elever har gennemgået det. Kurset har været en succes. Politiet i Maniitsoq har siden kursets start registreret en faldende tendens af unge, som udøver vold.

Det var et eksempel på, hvordan man med få midler, kan få bremset en negativ voldsspiral. Det skal ikke forstås på den måde, at initiativet kan stå alene. Det skal selvfølgelig følges op på andre områder. Men som et enkeltstående projekt har det helt sikkert haft en positiv indflydelse på voldsstatistikken. Den form for projekter er efter Demokraternes holdning særdeles støtteværdige.

Et andet område, som også har en stor forebyggende effekt er at dyrke sport.

Som træner i en holdsport har jeg erfaret, hvor stor indflydelse sport har på de unges liv. Her har de nemlig mulighed for at komme af med deres aggressioner i form af fysisk aktivitet, som mange unge går rundt med i hverdagen. Derudover bliver sportsaktiviteten udøvet i et fællesskab med andre unge, som ligeledes er med til skabe en smittende livsglæde blandt de unge idrætsudøvere. Derudover har mange fået deres venner fra sporten. Med andre ord er sporten med til at give dem en masse positive oplevelser, som er med til at forhindre, at deres vrede og aggressioner ikke munder ud i kriminelle handlinger.

Derfor er det vigtigt at få sagt, at Demokraterne er imod de bebudede besparelser på idrætsområdet, som det sidste landsstyre lagde op til i sit forslag til Finanslov for 2003. Det drejer sig om så få penge med så stor effekt eksempelvis på det forebyggende plan, at det vil være håbløs at gennemføre en besparelse på dette område. Besparelsen vil hurtigt blive spist op af højere sociale udgifter.

Det var forskellige eksempler på, hvordan man kan lave forebyggende arbejde for de unge mennesker på en sjov og lærerig måde. Det er vejen frem.