Skovaa i "Svedekassen"

Jamen, jeg imødeser da med spænding Skovaas 'uvildige undersøgelse', der vil vise 1199 m. banens fortræffeligheder - nu især da efter, at han næsten tilbød mig 'en tjans' for at skrive den rigtige, undskyld 'uvildige' konklusion

Mandag d. 18. november 2002
Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet  
Emnekreds: Infrastruktur.

Det buldrende orakel, den telepatiske forstander Carl Skovaa gør sig igen ufrivillig morsom. Denne gang skælder han mig ud i et langt læserbrev, hvor han hævder at mit 'regnestykke' er fyldt med fejl og mangler, hvorefter han i sin konklusion alligevel tilbyder mig, at han vil lægge et godt ord ind for mig overfor Qaqortoq kommune. Underforstået dels kan jeg ikke regne, dels vil han alligevel godt være med til at ansætte mig, hvis jeg vel at mærke skriver en konklusion, der er i Qaqortoqs kommunes interesse - læs jeg skal bare lave regnestykket på en måde, så vi alle kan se, at en 1199 m. landingsbane er en virkelig gave ikke bare til Qaqortoq, men så sandelig også det grønlandske samfund. Ak ja, fra asken til ilden, fra muddergrøften til senere hæder og ære. I sandhed et noget særpræget syn på, hvad man kan bruge konsulenter til. De har at skrive, hvad de er købt til. Jeg må desværre skuffe Skovaa. Han og andre kan lige så lidt købe konklusioner på forhånd som Narsaq og Nanortalik kunne det. Så Skovaa: Hvad enten du kan lide kendsgerningen eller ej, så er dine skriblerier injurierende, men der kan jeg heldigvis som den krænkede part læne mig tilbage og bestemme, hvad der skal ske, og i givet fald hvornår - dermed har du om nogen placeret dig selv i 'en offentlig svedekasse'. Det skulle være sundt, og det er dig evigt og vel undt!

Til Skovaas opremsninger følgende svar (hvorfor præsenterer han os ikke selv for sine beregninger eller for andres han har 'købt' til at lave dem 'rigtigt'):

  • Det er muligt at foretage mindre korrektioner, hvis flere data kan fremskaffes, men de vil aldrig kunne udligne de store negative resultater, der fremkom ved de forskellige scenarier jeg opridsede. Og man skal her huske, at der fortsat er udgiftskategorier, der fordyrer Qaqortoq projektet yderligere, der ikke er med i beregningerne. Det er ikke alle data, der sådan uden videre lader sig indsamle.
  • Det hele står og falder med, om der kan skabes en lignende pris via Keflavik for billetter, der kan laves om, og dette er ikke tilfældet. Derfor er det endnu dyrere med Keflavik-forbindelsen end Kangerlussuaq-forbindelsen (se mine rapporter). De 23.5 mio kr for Kangerlussuaq-forbindelsen var hvad 23 mio. kr. angår undervurderede (kun 2500 passagerer), så det er ikke for højt sat. Som det fremgår af mine rapporter bruges direktoratets skøn for billiggørelsen ved beflyvning med ATR fly! Den indeværende debat om tre spildte uger på grund af renoveringer af Narsarsuaq bekræfter min estimerede prisstigning!?
  • At rejsetiden allerede er lang indenfor region syd er en uændret præmis, hvad passagerer med bopæl andre steder end i Qaqortoq angår. Hertil kommer den lavere regularitet for Qaqortoq, som skaber flere overnatninger. Det hævdes, at der er flest rejsende on/off Qaqortoq. Det er et spørgsmål om dette kan opgøres præcist? Passagerer fra de andre byer tæller med i On/off-statistikken for Qaqortoq. Så dette vides reelt ikke, og det indgår i øvrigt i mine beregninger til Qaqortoqs fordel.
  • Institutionsbyggeri er nyligt indviet hvad Narsarsuaq angår. Det er ikke bare en merudgift, men et samfundstab, når alle flytter fra bygden?? Man bygger ikke nye institutioner, huse og renoverer en landingsbane i Narsarsuaq for senere at lukke den lufthavn, der bærer investeringerne.
  • At hævde, at alle skulle kunne få job med det samme i Qaqortoq eller andetsteds er med den eksisterende beskæftigelsessituation urealistisk.
  • Hvad boligsikring angår er de mange ufaglærte medarbejdere en betydelig udgiftsbyrde efter en flytning.
  • Kvadratmeterprisen kan Skovaa få bekræftet i GA. Det bliver dyrt med en folkeflytning!
  • Indtægter fra Narsarsuaq og for Qaqortoq forudsættes som hos direktoratet
  • Den overflødige passagerskibskapacitet, der i stedet skal ligge i bøje i Qaqortoq er meget sjov. Skovaa mener vel ikke, at krydstogtsturisme fra region syd til Diskobugten skal foregå i stor stil om vinteren? Jeg ser mangen en turist stå på dækket og 'slå dramatiske kuskeslag' på første feriedag d. 31. februar (!).

Jamen, jeg imødeser da med spænding Skovaas 'uvildige undersøgelse', der vil vise 1199 m. banens fortræffeligheder - nu især da efter, at han næsten tilbød mig 'en tjans' for at skrive den rigtige, undskyld 'uvildige' konklusion. Som fremhævet af flere partier i valgkampen bliver der imidlertid ikke taget stilling til lufthavnsdebatten før forårssamlingen, og Qaqortoq-projektet i sin nuværende udformning (1199 m. bane) vil næppe blive hevet op af mølposen igen. Jeg vil derfor afstå fra yderligere indlæg i denne debat. Så meget spalteplads er der heller ikke i det offentlige rum!