Medier der fordrejer tingene bliver ikke længere interessante

AG’s påstand om, at Siumut er gået tilbage, og hvis Siumut vinder igen ved valget, at vores land vil være lukket land, (er) helt ved siden af og beklagelig

Tirsdag d. 19. november 2002
Thimothæus Poulsen
Emnekreds: Aviser, radio og TV.

Ingen ved hvad fremtiden vil bringe, men vi kan have håb og mål. Derfor er det mærkeligt, at man i AG nr. 88 i lederen beskrev Siumuts valgløfter som latterlige.

Jeg anser ikke valgløfterne for latterlige, og jeg har besluttet mig for, at jeg vil arbejde fuldt ud, der hvor jeg kan gøre nytte. Siumuts valgløfter er mere troværdige, har rødder der lugter af hav, muld, træ, spæk og fiskeslim. Folk der beskæftiger sig med disse ting, er vores lands grundlag, og dette grundlag skal udvikles og sikres.

Baggrunden for lederen synes at være at vise "at man vil værne om demokratiet" - og dette er mediernes fornemste opgave - men lederen lyder ikke sådan, hvor man maner vælgerne til ikke at stemme på Siumut.

Når man vil værne om demokratiet, skal man passe på, hvilke ord man bruger, og jeg regner med, at journalisteleverne - fremtidens journalister - forstår, at det ikke gælder om at få folk til at tvivle. AG har ikke set, at demokratiet i vores udstrakte land har fået rødder, som Siumut har arbejdet for. Dette synspunkt har partiet dokumenteret ved sidste landsmøde.

Derfor er AG’s påstand om, at Siumut er gået tilbage, og hvis Siumut vinder igen ved valget, at vores land vil være lukket land, helt ved siden af og beklagelig.

Mine kære medvælgere, medier der fordrejer tingene, bliver ikke længere interessante?
Kære Timuutu

Jeg kan godt lide din beskrivelse af Siumuts troværdighed og rødder, men kan til gengæld ikke rigtigt forstå, hvad du er utilfreds med i den pågældende leder. Den advarer jo blot mod at påføre Landskassen endnu større udgifter, når det jo gælder om at spare penge op til selvstyret.

Venlig hilsen
Jens Brønden
redaktør