Barnet i centrum?

Hvis det er rigtigt at hjemmestyret kan undvære 90 mill. kr. årligt til konsulentbistand, piner det mig at tænke på at pengene på den konto tilsyneladende bare er kastet ud af vinduet de forgangne år, er det sådan det skal forstås?

Fredag d. 22. november 2002
Tine Smith Aalling
Emnekreds: Børns vilkår, Politik.

Under overskriften "Barnet i centrum" forklarer Siumut i disse dage at de med henblik på en forbedring af børnefamiliers økonomiske vilkår arbejder for at indføre en børnecheck på 4000 kr. årligt pr. barn.

Endvidere skal mindst halvdelen af beløbet indsættes på en opsparingskonto.

Det er smukt at Siumut vil hjælpe børnefamilierne og det er interessant at forslaget er finansieret , så meget ros skal I have. Her stopper forståelsen også.

Hvis det er rigtigt at hjemmestyret kan undvære 90 mill. kr. årligt til konsulentbistand, piner det mig at tænke på at pengene på den konto tilsyneladende bare er kastet ud af vinduet de forgangne år, er det sådan det skal forstås?

Tilbage til checken.

Ironisk nok kommer mindst halvdelen af beløbet altså først barnet til gode når barnet er voksent. At den bundne opsparing ligefrem skulle starte en opsparingskultur vil jeg stille mig meget tvivlende overfor. At komme sovende til penge har mig bekendt aldrig haft nogen motiverende effekt. At 167 kr. pr. md. pr barn skulle have nogen særlig betydning for et barns trivsel har jeg svært ved at se, i mange familier vil beløbet være helt uden betydning, i andre vil det forslå som en skrædder i H..og hvorfor skal der gives til alle? Jeg mener at pengene er dårligt givet ud. Hvorfor ikke bruge de 66, 3 mil. kr. årligt som et bidrag til mere konkrete tiltag indenfor skole, fritid eller hjælp til kriseramte familier. Tiltag som kan hjælpe børn til at få den ballast de har brug for. Hjælpe dem til at vide med sig selv at de er gode, at de kan deltage ;selv skabe sig en meningsfuld fremtid, selv tage en uddannelse, selv få sig et job og selv spare op til den andelsbolig, virksomhed eller andet de måtte ønske sig. Det er sådan børn kan være i centrum, ikke som passive modtagere af en check.