Selvstændighed

Vi kan ikke komme uden om teknologien, amerikanerne har godt nok en base i Thule, men det er kun et spørgsmål om tid, før de udvikler en anden teknologi hvor de ikke behøver Thule. - Så sæt ikke lid til indtjeningen fra Thule

Tirsdag d. 26. november 2002
Mikael B. Kofoed
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Thule Air Base.

Vælgermøderne er kommet godt i gang, det ene parti efter det andet mener, at deres udgangspunkt er den enkelte person de arbejder for, om det er børn, voksne, gamle eller invalide.

Siumut har tidligere lovet den ene pose penge væk efter den andet, dog er det ikke blevet til realitet endnu. Da det ikke gik med pensionisterne, vælger de nu børnefamilier som de næste ofre. Enoksen må ikke glemme fortiden som han fortsat forsøger at støtte. For vælgerne glemmer det jo ikke.

Alle partier støtter at man nedsætter de høje takster for børnepasning på institutioner. Men til gengæld bør vælgerne huske, hvem der også satte taksterne op.

Alle partier mener ligeledes at de sociale forhold bør forbedres. - Var det virkelig det der skulle til, et samfund med så alvorlige problemer. Flere byer med unge der går ude til langt ud på natten. Der er konstateret unge med hash, alkohol og andre rusmiddel-problemer.

Er vi mon klar til at blive selvstændige?? - Hvad har Danmark tilbage efter 1979? - retten til vores undergrund og råstoffer!

Hvad er der blevet fundet af råstoffer? - Kryolit ved Ivigtuut - Mineraler ved Marmoralik og hvad mere?? - Det er ikke nok til at køre Grønland selvstændigt.

Vi har selvfølgelig fiskeriet, men skal vi samme vej som Færøerne - ud i det uvisse?? For det er blevet bevist at fisken sagtens kan forsvinde.

Vi kan ikke komme uden om teknologien, amerikanerne har godt nok en base i Thule, men det er kun et spørgsmål om tid, før de udvikler en anden teknologi hvor de ikke behøver Thule. - Så sæt ikke lid til indtjeningen fra Thule.

Vi skal ikke glemme at den danske stat stadig har politiet på deres lønningsliste. Vi skal have oprettet vores egen politiledelse, ligesom vi skal have bygget lukkede fængsler i Grønland og uddanne folk til stillingerne. Det er jo derfor vi sender vores kriminelle til Danmark, fordi vi ikke selv har faciliteterne.

Vi skal heller ikke glemme at vi ikke har nogen højere retsinstans i Grønland, end landsretten.

Sygehusene er blevet forbedret de sidste par år, men stadig sender vi folk afsted til Danmark til Rigshospitalet, fordi vi endnu mangler de dyre behandlingsmaskiner og de læger der kræves for at behandle patienterne.

Så kære kandidater og landstingsmedlemmer, kan det virkelig betale sig at begynde at råbe om selvstændighed nu, selvom der er lang vej til virkeligheden??

Er det ikke endnu en af jeres sædvanlige opråb for at blive valgt ind, uden at arbejde for det i virkelig kom ind for. Hvad med at arbejde sig frem ved at tage ét punkt ad gangen, og overtag én ting ad gangen og føl hvad det betyder at have fuld kontrol og se om det er noget vi i fællesskab kan magte.

Godt valg.