Valg i utide

»Udsalget« er for længst begyndt. Når man læser og hører de foreløbige valgoplæg, så genkender man de fleste af dem. Hvis situationen ikke ændrer sig radikalt, så begynder det at ligne en genbrugsbutik

Tirsdag d. 26. november 2002
Henrik Lund
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

Om kort tid skal vi til valgurnerne igen. Om vi kan lide det eller ej, så skal vi følge de demokratiske spilleregler. Alle myndige borgere skal til nationens generalforsamling og vælge bestyrelse. Man skal gøre sig klart, hvilke visioner, man har for befolkningen og for landets fremtid. I tilfælde af tvivl, så giver vort demokrati muligheden for at kunne vælge, hvilket politisk parti, der er nærmest til ens overbevisning, set i lyset af de samfundsopgaver, partiet vil gennemføre og i hvilken rækkefølge.

I dagene op til valget bliver vi præsenteret for en masse "nye ideer" eller "tilbud". Uden tilbud kan man ikke sælge "varen".

"Udsalget" er for længst begyndt. Når man læser og hører de foreløbige valgoplæg, så genkender man de fleste af dem. Hvis situationen ikke ændrer sig radikalt, så begynder det at ligne en genbrugsbutik. Men det er befolkningens klare ønske at få moderne, nye varer. Om varen skal leveres fra en ældre, men velfungerende butik eller en discount butik er ligegyldigt, hvis de kan opfylde forbrugerens ønsker og visioner.

Samtlige kandidater appellerer til vælgerne, at vi skal have bedre skolevæsen, sundhedsvæsen og mange andre væsener. Det er udmærkede ønsker, som der allerede er fokus på. Og en kandidat fra et af partierne beklager sig over fiskernes dårlige vilkår. Korrekt! Kan vedkommende kandidat da fortælle os, hvordan vi skal løse problemet? Vi er ikke herre over naturens luner. Fisken bliver bare derude - længere ude. Det er politikerens opgave at finde muligheder til fiskerne, men også til andre erhvervsdrivende, for eksempel entreprenører, tømrere og så videre, når byggeriet får dårligere vilkår grundet stagnation eller tilbagegang i byggeriet.

Men en meget markant nyskabelse i valgkampen er spørgsmålet om selvstyre. Det er godt, at det blev lagt på bordet i stedet for at snakke om sagen i krogene. Det vil ikke være forkert at erkende, at det er et spørgsmål om folkets skæbne. Alle partier kan gå ind for selvstyre, men ingen kan stadigvæk fortælle os, hvornår det skal ske. Ingen har fortalt den grønlandske befolkning om fordele og ulemper. Bliver vi fattigere eller blive vi mere tilfredse mennesker? Så hvordan? I tilfælde af dårligere materielle kår kan man da forvente "Færøske tilstande"? Da Færøernes økonomi var nede på Atlanterhavets bund, var der mange færøske venner, der udvandrede fra landet. Men her skal vi ikke male Fanden på væggen allerede.

Det er bare yderst vigtigt, at erhverv, økonomi og investeringslyst er i højsædet, hvis Grønland skal have forhåbninger om at blive et selvbærende samfund. Og i den forbindelse er det vigtigt, at erindre Grønland om orientering udadtil. Vi kan ikke isolere os fra verden uden om os. Kontakten til Europa (EU) og andre kontinenter bør fortsætte. Udenrigshandel bør være i vores bevidsthed i vores grønlandske hverdag, og også i den forbindelse er det absolut nødvendigt, at vi lærer vores børn og ungdom andre sprog udover det grønlandske.

Gennem årene er der sket splittelser i de respektive partier. Men med en leder, der kan samle befolkningen fra alle lag: bygder, byer - grønlændere og danskere, er der gode muligheder for at vinde vælgernes gunst.

Samtlige kandidater vil sikkert agitere for stabilitet i samfundet. Alle vælgere ønsker også stabilitet i deres hjem, på deres arbejdsplads og i det hele taget ønsker de en stabil hverdag. Dette er en alvorlig appel til kandidaterne. Men de skal forstå appellen og ikke overdrive løfterne. Og vælgeren vil sikkert fortsætte med en advarsel med et mundheld fra tørrehusenes tid: Ukiut tamassa paarput allanngortarpoq, Aporniaqinak! Hver eneste år ændres vores indgang, entre. Pas nu på at støde mod noget! Pas på, pas på!