Kan man stemme på Wæver Johansens politik?

Wæver Johansen er medlem af Siumut. Derfor stemmer han på samme måde som resten af partiet, det vil sige på den politik Enoksen vil føre. Det er kun ret og rimeligt, ellers ville Siumut have en meget god grund til at ekskludere ham.

Tirsdag d. 26. november 2002
Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Politik.

//////Svaret er ganske enkelt, det kan man ikke.
Det er ganske muligt at der er nogle ting som jeg ikke helt har forstået i debatten om Wæver mod Enoksen, men jeg tror ikke, at det påvirker mit argument. Enoksen og Wæver Johansen tilhører samme parti, Siumut. Enoksen er formand for Siumut, han er valgt på demokratisk vis efter de regler, der nu engang gælder indenfor partiet Siumut. Den slags må Siumut jo gøre som de selv vil. Siumut har også bestemt, at Enoksen er partiets formand og kandidat til landsstyreformandsposten, og dermed den der lægger linien i Siumuts politik. Det kan man heller ikke argumentere imod, partiet må selv bestemme, hvem de vil have som kandidat til landsstyreformandsposten. Siumut har i forholdsvis god tid inden valget sørget for at de ting lå på plads således, at vælgerne helt klart ved, hvad de stemmer på hvis de sætter deres kryds på en kandidat fra Siumut. Det er vel, hvad man kan forlange af et politisk parti uanset om man er enig med det eller ej.

Nu er det bare sådan, at Enoksen og Wæver Johansen ikke er helt enige om hvad Siumuts politik skal være. Det er ganske naturligt, Siumut har jo altid hævdet at de er et parti, der kan rumme mange meninger. Men de meningsforskelle de har er ikke små. Enoksens Siumutpolitik og Wæver Johansens Siumutpolitik er meget forskellige. Så vidt jeg har forstået, vil Enoksen tilbage til rødderne og sørge for at bygderne bliver udviklet i samme takt som resten af landet. Den tror Wæver Johansen ikke på, og vil hellere fortsætte den udvikling der har været i gang, hvor nogle kraftcentre skal være lokomotiv for resten af landet.

Så skulle man jo tro at hvis man stemmer på Enoksen får man en politik, der vil forsøge at udvikle bygderne i samme takt som byerne, hvorimod hvis man stemmer på Wæver Johansen får man en politik, der forsøger at styrke kraftcentrene så de kan være lokomotiv for resten af landet. Men sådan er det bare ikke. Wæver Johansen er medlem af Siumut. Derfor stemmer han på samme måde som resten af partiet, det vil sige på den politik Enoksen vil føre. Det er kun ret og rimeligt, ellers ville Siumut have en meget god grund til at ekskludere ham. Det er jo det der er hele fidusen ved et parti; at man stemmer sammen.

Så for at vende tilbage til mit spørgsmål i overskriften. Man kan godt stemme på Wæver Johansens person, men så får man Enoksens politik.