Nej tak til hash

Hvis I vil smadre den grønlandske ungdom, så skal I frigive hashen og opgive intentionerne med Atuartisifialak og bygge psykiatriske hospitaler i stedet for

Torsdag d. 28. november 2002
Irene Jensen
Emnekreds: Politik, Stofmisbrug.

Søndag aften 24. november hørte jeg den dansksprogede valgudsendelse.

Der blev stillet et spørgsmål om hvornår hash bliver frigivet.

Jeg blev meget rystet over at høre, både Siumuts og IA‚s svar.

"Man ville stille sig meget velvillig, overfor mulighederne om frigivelse af hash".

I taler mod bedre vidende, hashens skadelige virkninger er blevet undersøgt til bunds.

Det er videnskabeligt bevist, at det udløser sindssygdomme.

På universitetet i Lund, Sverige, har man lavet en undersøgelse, der er udgivet i bogform, som beviser denne påstand.

Hvis man spørger, på de psykiatriske hospitaler, i dette tilfælde i Danmark, vil man dér blive endog dybt chokeret over denne "velvilje", taget i betragtning, de mange unge mennesker, som er blevet indlagt med psykoser, udløst af hashen.

Taler man med pårørende til unge med psykoser, vil også de blive meget chokerede.

I de lande, hvor man bruger hashen, må unge mennesker under 18 år ikke benytte stoffet.

Fordi de unge ikke er fysisk eller psykisk modne til at omgås stoffet.

I vores kultur, er det netop de unge mennesker, der bliver tiltrukket af hashen.

Hashen er vanedannende og medfører ofte misbrug af narkotika, det er der beviser nok for.

Enkelte tåler det, men de færreste kender deres egen psyke godt nok til at vide, om de kan tåle det.

Hvem tør eksperimentere med det, jeg gør ikke.

Hvis I vil smadre den grønlandske ungdom, så skal I frigive hashen og opgive intentionerne med Atuartisifialak og bygge psykiatriske hospitaler i stedet for.

Jeg kan ikke afgive min stemme til partier, der har denne holdning og jeg vil opfordre mennesker, der holder af deres børn og unge, om at gøre det samme.

Jeg vil hermed opfordre Siumut og AI, til at ændre deres standpunkt.