Iværksætterkultur er påkrævet

Vi skal stoppe med at betragte bloktilskuddet som en naturlig og fortjent indtægt for landet. Vi skal vise at vi godt selv kan producere varer - som kan financere vort forbrug

Torsdag d. 28. november 2002
Manasse Berthelsen
Emnekreds: Politik.

Indholdsfortegnelse:
Bloktilskud
Iværksætterkultur
Indskud af viden og kompetence
Uddannelse


Vi producerer ikke noget på landsiden som kan finansiere vores store forbrug.

Vi har opstillet Grønlands økonomi som et stort service hus, hvor vi servicerer hinanden i hoved og røv. (Dette udspringer af Hjemmestyreloven).

Bloktilskud
Vi skal på et eller andet tidspunkt begynde at spekulere på, hvordan vi kan formindske det tilskud vi får fra Danmark, og jeg mener at tiden er inde nu til at gøre det.

Hvordan kan vi stimulere det grønlandske erhvervsliv og dermed økonomi til at give noget fra sig til finansiering af samfundets drift?

Vi skal stoppe med at betragte bloktilskuddet som en naturlig og fortjent indtægt for landet. Vi skal vise at vi godt selv kan producere varer - som kan financere vort forbrug.

Bloktilskuddet skal bruges i den nærmeste fremtid til at øge kompetencen i landet, så vi kan begrænse den store afhængighed af almen kompetence fra Danmark.

Et af de forsømte områder er uddannelse af dobbelt sprogede lærere, skabelse af værdier og importbegrænsende initiativer.

Hvordan kommer vi videre? Ved at skabe et iværksættercenter/ kultur op.

Iværksætterkultur
Iværksætterkultur kan ikke skabes af de enkelte iværksættere og selskaber (Sulisa).

Kulturen skal skabes af erhvervsfolk i de forskellige virksomheder, som har et godt kendskab til "faget", det vil sige at skabe noget, at køre en virksomhed, at udvikle produkter. Dette arbejde kan ikke klares af en enkelt virksomhed, men ved at de forskellige virksomheder samarbejder, bidrager med deres viden sammen med de enkelte aktører.

Indskud af viden og kompetence
Vi har stiftet et aktieselskab - Sulisa A/S - til at stå for skabelse nye virksomheder med indskud af rede penge. Ideer kommer ikke fra pengene. Det vi mangler er at nystartede virksomheder kan hente viden og trække på kompetence fra de mange dygtige erhvervsfolk, der sidder i de etablerede virksomheder.

Hjemmestyreejede aktieselskaber er en kæmpe ressource vi ikke udnytter fuldt ud, for vi har konstrueret dem således, at de er hermetisk lukkede i forhold til hinanden. Det er som om, at de ikke må samarbejde med hinanden. Lad det høre op.

Det er spørgsmål om holdninger, vores tilknytning til landet, om man vil være medansvarlig for landets udvikling. Medansvarligheden skal styrkes i alle grupper i landet, uanset om det er tilkaldte eller grønlændere.

Jeg vil foreslå, at selskaberne danner et iværksættercenter, som kan skabe en Iværksætterkultur med det formål: At begrænse importen og fremme eksporten fra produktionsvirksomhederne.

Vi har set at de store virksomheder godt kan samarbejde - det gør de i Pisortaq/ GPL - når det handler om lederuddannelse. Lad os få skabt et forum af gode og dygtige erhvervsfolk fra de store virksomheder, som kan vejlede og bidrage med deres viden til små og nystartede produktionsvirksomheder. Alle store virksomheder er typisk startet som små. Vi skal som samfund bidrage til at skabe et godt klima for nye produktionsvirksomheder, der kan bidrage til at skabe værdi for samfundet på sigt.

Uddannelse
Den største fejltagelse vi har begået og som vi stadig ikke har lært noget af, er at vi prøver at uddanne mange på én gang og på et fremmed sprog. Det der kan give uddannelsen et skub fremad, er at vi uddanner (fag)lærere, som kan undervise på begge sprog. På det sprog som eleverne bedst forstår.

Vi skal højne kvaliteten af uddannelserne - fra folkeskolen, gymnasierne, handelsskolerne til de videregående uddannelser. Kun ved at sikre kvaliteten i undervisningen får eleverne reelle kompetencer og vi kan opnå at blive uafhængige.