Periode: Januar 2009


Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007

Statens institut for Folkesundhed
Torsdag d. 29. januar 2009

Rapporten beskriver regionale og sociale variationer i sundhedstilstanden, risikofaktorer for sygdom, sociale forhold, psykisk helbred og sygdomsmønstre i befolkningen.
Tilknyttede tekster:

Fogh gav mig kuldegys!

Johnny Lauritsen
Fredag d. 23. januar 2009

Jeg fik det indtryk af Fogh, at han mest var irriteret over, at Danmark risikerer at få international opmærksomhed og kritik af sagen. Desuden konstaterede og mente Fogh, og udtalte dette tilsyneladende helt tørt, at det ikke er Danmarks ansvar, at grønlandske børn sulter, da Grønland har hjemmestyre eller selvstyre.

Hjælp til børn der sulter

Per Ørum Jørgensen, Grønlandsordfører, medlem af Folketinget for Konservative
Fredag d. 23. januar 2009

Jeg er mildest talt forbløffet over, at det ansvarlige landsstyremedlem Nana Petersen til den grønlandske avis Sermitsiaq udtaler, at Landsstyret udfører sit arbejde ordentligt

En sjofel manøvre

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 23. januar 2009

Der er familier, som under vilkår de ikke selv har indflydelse på, må vælge mellem enten at betale deres husleje og vand- og elregninger samt andre faste udgifter, eller købe mad og tøj til deres sultende og frysende børn. Og der er familier, som hverken kan tjene til de faste udgifter eller tilstrækkelig med mad, tøj og andre fornødenheder til deres børn og dem selv. Det har intet med druk at gøre, og det er en sjofel manøvre at pådutte disse familier et alkoholproblem.

En skandale for Grønland

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 22. januar 2009

Danmarks Radio oplyser, at Grønland nu er sat på UNISEF’s liste over lande, der overtræder FN’s børnekonvention fordi børn i vores land sulter. Det er en skandale og direkte pinligt for det siddende Landsstyre, der har haft alle muligheder for at indse og gøre noget ved problemerne.

Om at placere et ansvar

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 22. januar 2009

Der har gennem årene været flere tilløb til at gribe ind fra Folketingets side, men det er hver gang blevet afvist med heftig kritik af at ”kolonimagten igen ville blande sig i Grønlands indre anliggender”. Husk også på den voldsomme kritik af ”Flugten fra Grønland”.

kære Juliane Henningsen!

Jenseeraq Dahl
Torsdag d. 22. januar 2009

I stedet for at drømme om at blive øverste chef i Grønland i fremtiden, skal du hellere arbejde for at alle børn i Grønland får mad hver dag!

Børns vilkår ind i bloktilskud til Grønland

Per Ørum Jørgensen, Grønlandsordfører, medlem af Folketinget for Konservative
Onsdag d. 21. januar 2009

Det er fuldstændigt uacceptabelt, at det grønlandske landsstyre er mere optaget af selvstændighed og oliedrømme, end at sikre ordentlige vilkår for de grønlandske børn der oplever en opvækst, som ingen børn i verden fortjener. Det er uansvarlig og uanstændig ledelse fra det grønlandske landstyres side, og vi må fra dansk side kræve handling omgående

Enoksens forglemmelser

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 20. januar 2009

Landsstyreformanden jublede over de mange ansøgninger til mineral- og olieefterforskning. Men han glemte at fortælle, at landskassen stort set intet tjener på udvinding af mineraler. Han glemte at fortælle, at der ikke er fundet er dråbe olie endnu. Og han glemte at fortælle, at hvis vi finder olie, så går der mindst tyve år før vi kommer til at tjene noget som helst.

En færøsk fløjtetønde

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 18. januar 2009

Og noget tyder på, at de to folketingsmedlemmer ikke prioriterer deres arbejde i Folketinget særligt højt. Det gælder for så vidt hele den "Nordatlantiske gruppe". Høgni Hoydal er dog (i tosomhed med Ulla Tørnæs) Folketingets helt suveræne topscorer. Han har ikke deltaget i en eneste afstemning i Folketinget indtil nu i folketingssamlingen 2008-09.

Selvstyret skal holde nallerne fra erhvervslivet

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 16. januar 2009

Det ville så absolut være en god ting, hvis indførelsen af selvstyre kommer til at betyde, at det offentlige fremover overlader erhvervslivet til private aktører.

Ufejlbarlighedsdogmet

Ole T. Krogsgaard, Direktør
Fredag d. 16. januar 2009

Pressen kan overvåge de lovgivende, udøvende og dømmende statsmagter. Når de svigter, kan pressen udøve kritisk analyse. Så får journalisters årvågenhed og omtale betydning gennem pressefriheden. De svigter ansvaret, hvis de falder for useriøs agitation. Men også journalister påvirkes til at tro på bestyrerne af magten og kommunikationen, selv om der på internettet findes talrige førende videnskabsfolks protester mod IPCC's primitive enøjethed.

Klima ændringer 2007

Danmarks Meteorologiske Institut
Torsdag d. 15. januar 2009

DMI frigiver nu rapporten 'Klimaændringer 2007: Synteserapport - Sammendrag for Beslutningstagere'. Rapporten er en oversættelse af den opsummering som FN's klimapanel IPCC udgav ved afslutningen af arbejdet med panelets fjerde statusrapport (AR4) i november 2007.
Tilknyttede tekster:

Bravo Asii – Skam dig, Juliane

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 15. januar 2009

En af de gode ting ved den nye kommunestruktur er, at døren med et brag gik i for nogle af de politikere, der har hævet løn både som borgmester og som landstingsmedlem. Kampen mod grådige politikere, der hæver løn for to politiske fuldtidsjob er dog langt fra overstået

Selvstyre koster!

Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Onsdag d. 14. januar 2009

Det er bare så svært for (pop-) politikere at sige ja det er dyrt at opretholde ret til el, vand, varme, renovation, madforsyninger, materialeforsyninger, postuddeling, institutioner til 80 beboelsesenheder. Specielt når der er tale om et befolkningstal på 56.000 og afstande som Grønland nu engang byder på.

Tale ved Landsstyreformand Hans Enoksen - Nytårsreception 2009

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Tirsdag d. 13. januar 2009

Jeg vil vove at påstå, at det forhold, som Danmark og Grønland har, er unikt i verdenssammenhæng, hvor vi kan vise resten af verden, at gensidig respekt og viljen til at indgå fornuftige kompromiser er vejen frem, hvor to folk og to lande lever sammen under et rige.

Udenrigsministerens nytårstale ved landsstyreformandens nytårsreception 7. januar 2009

Per Stig Møller, Udenrigsminister
Tirsdag d. 13. januar 2009

Det kommende år vil – med indførelsen af selvstyret på Grønlands nationaldag 21. maj – bringe mange ændringer i de vante rutiner mellem Danmark og Grønland. Vi vil ganske sikkert møde indbyrdes misforståelser og småproblemer i denne proces. Men vi vil møde dem i fællesskab, og vi vil løse dem gennem dialog.

Nytårslykønskning og nytårsudtalelse fra Atassut 2009

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Tirsdag d. 13. januar 2009

Vi vurderer i Atassut, at det vil være passende at vi fra Grønland og i fællesskab, sender Barack Obama en lykønskning til nomineringen den 20. januar 2009, og samtidig benytter lejligheden til at opfordre ham til at besøge vort land i den nærmeste fremtid.

Udlændingeområdet og grænsekontrollen

Grønlandsk-dansk selvstyre-kommission
Onsdag d. 7. januar 2009

Det bemærkes i den forbindelse, at selvstyrets kompetence efter en overtagelse af udlændingeområdet vil være territorialt afgrænset til Grønland. Heraf følger bl.a., at de grønlandske myndigheder f.eks. vil kunne udstede et visum eller en opholdstilladelse mv., der omfatter retten til ophold i Grønland, hvorimod de grønlandske myndigheder ikke kan tage stilling til spørgsmål om retten til ophold mv. i Danmark (og Færøerne).

2008 - Et turbulent år

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Søndag d. 4. januar 2009

Demokraterne vil have ændret på den nuværende boligpolitik. Som det er nu satser Landsstyret udelukkende på, at boliger bliver renoveret eller revet ned og nye bygget op i Nuuk. Disse boliger vil Landsstyret kun leje ud som personaleboliger eller sælge som andelsboliger. Det drejer sig blandt andet om blokkene, der huser flere tusinde mennesker, som aldrig vil have råd til indskuddet til en andelsbolig. Hvor skal de bo?

2009 - liberaliseringens år

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Lørdag d. 3. januar 2009

Vi er for alvor nødt til at se på måden vi lever og bor på. Tvunget af faktorer udefra, bliver vores samfund nødt til at ændre sig hen imod et niveau, hvor man enten selv må betale for sin levevis og de medfølgende udgifter til opretholdelse af livet eller flytte til lokaliteter, hvor man kan leve og bo på en måde, som økonomisk er selvbærende.

Landsstyreformandens nytårstale 2009

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Fredag d. 2. januar 2009

"Vi bør gøre mere for at opnå en bedre tilværelse. Sport er en god måde at opnå det på, men psykisk velvære er ligeså vigtig. Hvis man ønsker at leve sundt og afbalanceret er det helt nødvendigt at se på tilværelsen med lyst, muntert, åbent, ærbødigt og tillidsfuldt sind." Kamikpostens kommentar: Og hvis dét skal være muligt, så må man helt se bort fra tunge problemer såsom den store boligmangel, et renoveringsefterslæb på minimum 10 milliarder kroner og de håbløse udsigter for landets fattigste og mest udsatte grupper. Og de nævnes da heller ikke med ét ord i landsstyreformandens nytårstale.