Debat om Høgni Hoydals ordførertale

Jeg vil bare bede hr. Høgni Hoydal understrege, at der overhovedet intet er med koloniherrementalitet over forholdet mellem Danmark og Færøerne. Hvis der da lige skulle være det, er det, at Færøerne meget gerne vil være tæt på Danmark, så længe man har brug for at få pengeoverførsler fra Danmark, men der er jo ikke noget som helst i Danmark, der holder på Færøerne, hvis Færøerne ønsker at være et selvstændigt land, lige så lidt som der er kræfter i Danmark, der ønsker at holde på Grønland, hvis Grønland ønsker at være selvstændigt.

Onsdag d. 22. april 2009
Kristian Thulesen Dahl, Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti
Emnekreds: Færøerne, Rigsfællesskabet, Selvstyre.

Kristian Thulesen Dahl (DF):

Først vil jeg sige, at jeg altid synes, at det er en fornøjelse at høre hr. Høgni Hoydal tale. Jeg synes grundlæggende, at det er baseret på en respekt for Danmark, og at vi i Danmark også har stor respekt for Færøerne og det arbejde, der foregår på Færøerne. Det er sådan indgangsvinklen, men jeg synes altså, at de færøske repræsentanter her i Folketinget ofte har en anden tilgang til samarbejdet mellem Danmark og Færøerne, end vores grønlandske venner har det i forholdet mellem Danmark og Grønland, og det er lidt ærgerligt at se.

Grunden til, at jeg så markerede, er, fordi jeg for en gangs skyld synes, at der var en svipser i hr. Høgni Hoydals tale, nemlig i indledningen, hvor han sagde, at han håbede, at den nye statsminister ville blive den statsminister, der ville gøre Danmark fri af det her med kolonitid og det, der skulle ligge fra fortiden. Jeg vil bare bede hr. Høgni Hoydal understrege, at der overhovedet intet er med koloniherrementalitet over forholdet mellem Danmark og Færøerne. Hvis der da lige skulle være det, er det, at Færøerne meget gerne vil være tæt på Danmark, så længe man har brug for at få pengeoverførsler fra Danmark, men der er jo ikke noget som helst i Danmark, der holder på Færøerne, hvis Færøerne ønsker at være et selvstændigt land, lige så lidt som der er kræfter i Danmark, der ønsker at holde på Grønland, hvis Grønland ønsker at være selvstændigt.

Høgni Hoydal (TF):

Til hr. Kristian Thulesen Dahl vil jeg sige, at jeg er fuldstændig enig i - og det er blevet sagt gentagne gange - at selvfølgelig er det os i Færøerne, der skal træffe de beslutninger om vores egen fremtid. Det er der ingen tvivl om. Jeg ved godt, at det vækker forkerte associationer, når jeg bruger ordet kolonifortid, eller hvad man bruger, imperier osv. Jeg konstaterer bare, at der er en forskel på at sige, at I vælger selv, og så også at udføre det aktivt i praksis. Mit håb er jo egentlig, at Danmark ville se, at Danmark blev langt større på den internationale scene, hvis man også aktivt sagde, at det er fint, hvis I vælger at stå på egne ben - det ville styrke hele Norden; det ville styrke Vestnorden; det ville styrke det økonomiske ansvar - og ikke det her med nærmest at udtrykke trusler om, at så ville vi gå økonomisk rabundus. Det er de ting, jeg taler om. Jeg har fuld respekt for det danske folkestyre, og jeg er også overbevist om, at det danske folkestyre vil få meget stor både færøsk og international respekt, hvis man også aktivt vil arbejde for fuldt færøsk demokrati, som altså i min optik betyder selvstændighed.

Kristian Thulesen Dahl (DF):

Jeg synes bare, at det bunder i en eller anden form for fordom, sådan som jeg hører det, for jeg mener vitterlig ikke, der er nogle, der ønsker at regere Færøerne på den måde, som hr. Høgni Hoydal lægger op til. Tværtimod er der da et dybfølt ønske i Danmark om, at man på Færøerne får udviklet sin økonomi gunstigt og positivt, og i højere grad man kan klare sig selv ved egne indtægter, jo bedre. Så jeg ser altså bare ikke den bremse, som hr. Høgni Hoydal giver udtryk for her i dag, og som jeg så gerne vil bede hr. Høgni Hoydal genoverveje i forhold til den måde, man gribe tingene an på, for jeg synes, den er fejlplaceret, og jeg synes, at hr. Høgni Hoydal nemlig normalt baserer alle sine taler på den grundlæggende respekt for samarbejdet, som der jo i øvrigt også kommer til udtryk i hr. Høgni Hoydals tale.

Høgni Hoydal (TF):

Jeg takker for den saglige bemærkning fra hr. Kristian Thulesen Dahl, og jeg er fuldstændig enig. Vi bør kunne tale om det her, og det er muligt, at jeg bruger nogle ord, der vækker forkerte associationer, og også vækker nogle fordomme imod, hvad både jeg selv og mit parti og den færøske selvstændighedsbevægelse står for. Jeg prøver jo ikke at lave Danmark til den store stygge ulv. Jeg prøver bare at sige, at det kunne være, at der var en gensidig interesse i, at man sagde, at man også aktivt støtter de færøske selvstændighedsbestræbelser, hvor tendensen vel har været, at man har sagt: Ja, o.k., vi kan måske acceptere det, men ellers støtter vi de kræfter i Færøerne, som ikke ønsker selvstændighed. Det er mere den balance, jeg taler om. Når jeg bruger den retorik, jeg bruger, er det jo også for at slå fast, at det er vores egne valg, og hvordan vi ser på tingene, der er afgørende, og at jeg synes, at vi også bør kunne diskutere sagligt, at Danmark selvfølgelig også har nogle interesser i at bevare sit såkaldte enhedsrige. Der mærker jeg også en blokering fra danske politikere, når man nævner det. For selvfølgelig har Danmark også en økonomisk, geopolitisk interesse i at bevare Færøerne og Grønland i sit rige. Hvis man kan anerkende det, tror jeg, at vi kan komme meget længere i den saglige debat.

Kilde: Den nordatlantiske gruppe i Folketinget