Katastrofale følger for Grønland

Jeg er sikker på, at bare omtalen af et kommende forbud mod sælskind i EU har medført, at der er oplagret 200.000 sælskind i Great Greenland, siger fungerende Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Finn Karlsen.

Torsdag d. 7. maj 2009
Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Emnekreds: Bosætning, Eu, Sælfangst.

Forbud mod sælskindsprodukter får katastrofale følger for Grønland

EU Parlamentet stemte tirsdag den 5. maj 2009 for forslaget om forbud mod handel med sælskindsprodukter. Inuitprodukter vil dog fortsat kunne sælges til EU. Nu afventes Ministerrådets afstemning før forordningen formelt er vedtaget.

EU parlamentet har med 550 stemmer for, 49 imod og 41 afståelser stemt for et forbud mod handel og import af sælskindsprodukter til det europæiske marked. Forbuddet gælder dog ikke inuitprodukter, som fortsat vil kunne sælges til EU-landene.

- På trods af Inuitundtagelsen frygter jeg fortsættelse af det katastrofale sælskindsmarked, der rammer Great Greenland, og dermed også kan true den samlede sælskindsindhandling i Grønland og dermed vores sælfangere. Jeg er sikker på, at bare omtalen af et kommende forbud mod sælskind i EU har medført, at der er oplagret 200.000 sælskind i Great Greenland, siger fungerende Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Finn Karlsen.

- Jeg selv havde foretrukket at EU ikke havde indført forbud mod indførsel af sælskind. Beslutningen er baseret på følelser og ikke fakta! Der er mindst 8 mio. sæler mellem Grønland og Canada og sælerne aflives under skarp regulering, siger Finn Karlsen endvidere.

Det opnåede resultat er dog til at leve med, og som er opnået i et godt samarbejde med de danske myndigheder, idet Grønland fortsat har adgang til EU -markedet. Andelen af sælskind købt i EU markedet før kollapset var på 33 %.

Det endelige kompromisforslag er blevet forhandlet på plads mellem Europa Parlamentet, EU kommissionen samt EU's ministerråd, hvor EU's medlemsstater er repræsenteret. Siden EU Kommissionen i sommeren 2008 fremkom med et udkast til forordning om et forbud på handel med sælskindsprodukter har der været tæt samarbejde mellem Grønlands Hjemmestyre og Udenrigsministeriet omkring forordningsforslaget.

I det endelige forslag er eksport og transitforbuddet fjernet, ligesom undtagelsen for sælskindsprodukter fra grønlandske sælskind er blevet sikret. Undtagelsen for de grønlandske sælskind kaldes populært ”inuit-undtagelsen” og sikrer fortsat adgang til det europæiske marked. Derudover er der en undtagelse for at besidde sælskind privat. Endelig er der en undtagelse for at placere sælskindsprodukter i EU, såfremt skindet er et biprodukt fra bæredygtig udnyttelse og regulering af sælbestande, såfremt det kan bevises, at disse skind ikke anvendes i kommercielt øjemed.

For grønlandske sælskind betyder det, at man fremover kan handle med EU-lande og at sælskind kan bringes i transit til andre markeder via Europa.

Forordningsforslaget skal i den nærmeste fremtid vedtages i EU's Ministerråd. Forordningen vil derefter træde i kraft 20 dage efter offentliggørelse i det Europæiske Lovtidende (”Official Journal of the European Union”) forventeligt i slutningen af 2009.

Afslutningsvis udtaler Finn Karlsen, at såfremt kollapset af det grønlandske sælskindssalg fortsætter, vil Grønlands Hjemmestyre overveje muligheden for at anmelde konsekvenserne til WTO.

Link til Europaparlamentets vedtagne forordningstekst af 5. maj 2009: www.europarl.europa.eu

Med venlig hilsen
Finn Karlsen