IA går ind for ulighed i boligpolitik...

I dag betaler hjemmestyret gladelig… 25 000 kr. til en lille bitte lejlighed til en bolighaj, for at opfylde kravet om tjenesteboliger. Det betyder at der bruges masser af millioner på prævakante og vakante boliger. Og hvem får disse boliger? Det gør SIK medarbejderen ikke – det gør de veluddannede, de som i forvejen har bedre ressourcer. Jeg forstår ikke at ideologen bag IA går ud og melder sådan noget ud. Det øger kun uligheden i samfundet.

Torsdag d. 28. maj 2009
Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat    
Emnekreds: Boliger, Landstingvalg juni 2009.

Boligpolitikken er helt forskruet her til lands. I dag er der tjenesteboliger til de som bliver ansatte i hjemmestyret, skoler eller sundhedssektoren. Men det er kun nogle af dem som bliver ansatte, der får disse boliger. Den almindelige SIK lønmodtager får sædvanligvis ikke en bolig. Det er med andre ord en stor del af befolkningen som bliver forbigået i dette lotteri, som kun de i forvejen ”heldige”, vinder i.

IA (Josef Motzfeldt) sagde under et vælgermøde at arbejdsgiverne skal tvinges til at bygge flere boliger til deres ansatte. Der er jeg helt uenig! Jeg mener simpelthen ikke at der skal en stavnsbinding af den ansatte i boligen. Det gør arbejdsmarkedet ufleksibelt og dyrt.

I dag betaler hjemmestyret gladelig… 25 000 kr. til en lille bitte lejlighed til en bolighaj, for at opfylde kravet om tjenesteboliger. Det betyder at der bruges masser af millioner på prævakante og vakante boliger. Og hvem får disse boliger? Det gør SIK medarbejderen ikke – det gør de veluddannede, de som i forvejen har bedre ressourcer. Jeg forstår ikke at ideologen bag IA går ud og melder sådan noget ud. Det øger kun uligheden i samfundet.

Bolig og arbejdsmarked hører ikke sammen og slet ikke i det offentlige. Politikerne skal i stedet ind og støtte INI A/S og ISERIT A/S til at bygge flere almennyttige boliger til befolkningen, så vi kan komme den håbløse boligsituation til livs. I dag bygges en ghetto i Qinngorput – men det er en ghetto for de RIGE i samfundet.

Undersøgelser i Danmark har vist at den bedste sammensætning i boligkomplekser er en lige fordeling af lejere, andelsejere og grundejere. På den måde skaber man en naturlig sameksistens mellem rige og fattige. Den boligpolitik som findes i dag – øger uligheden og kun til fordel for de rige i samfundet.

Vi skal bort fra Ghettodannelser og nærme os en model hvor boligmarkedet ikke holdes op af kunstigt opskruede priser, som hjemmestyret selv er skyld i, fordi de aktivt går ind og støtter bolighajer med uhyrlige priser for netop at opretholde ideen om tjenesteboliger. Sana er i gang med at bygge en Ghetto for sine ansatte – vel at mærke de bedre bemidlede, ikke sekretæren i administrationen…

Andre arbejdspladser gør det samme, imens sejler SIK lønmodtageren i sin egen sø. SIK lønmodtagere er der flest af og de betaler indirekte for denne boligpolitik, gennem skattekronerne. Kræv jeres ret og stem på de rette politikere til at komme ind og forandre den store ulighed i samfundet til mere lighed!