Periode: August 2009


Politisk debat frem for personlige beskyldninger

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 27. august 2009

Det svarer jo lidt til at sige, at man vil hjælpe børnefamilier ved at give dem 1.000 kroner om året, som de først må hæve, når børnene er flyttet hjemmefra. Det hænger ganske enkelt ikke sammen, og det ved Aleqa Hammond formentlig ganske udmærket.

Satellitfotos for 800 år siden?

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 21. august 2009

Den grønlandsktalende danske assistent Peder Olsen Walløe fortæller i sin dagbog fra 1747 om sit møde med en ældgammel grønlandsk kone, som boede ved Isfjordens munding. Vedkommende huskede fra sin ungdom, at der ikke var is i Isfjorden, og at man med konebåd kunne fare langt op i fjorden.

Danmark, sig undskyld

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 20. august 2009

Danmark undskylder over for det grønlandske folk, at vi ikke i sin tid modsatte os et forslag om at give en gruppe underprivilegerede børn, som levede på kanten af samfundet, chancen for en social opstigning. Forslaget opstod i Grønland og blev behandlet og godkendt i Grønlands Landsråd, så vi handlede i god tro og tillid til at det var et gennemtænkt forslag uden forudseelige negative bivirkninger. I dag kan vi se, at Danmark aldrig skulle have støttet det forslag

Statsminister Lars Løkke Rasmussens svar på spørgsmål nr. S 2770 stillet af Juliane Henningsen (IA).

Lars Løkke Rasmussen, Statsminister
Onsdag d. 19. august 2009

Vi må forstå det sådan, at børnenes ophold blev iværksat ud fra gode intentioner blandt de involverede parter i Grønland og i Danmark

Fiskerne og fangerne kræver bæredygtig udvikling

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Leif Fontaine, Formand for KNAPK
Tirsdag d. 18. august 2009

En af målsætningerne er, at der fremover sker en mere rationel udnyttelse af levende ressourcer til øgning af selvforsyningen af lokale produkter for eksempel at grønlandske fødevarer kan købes fra butikkerne og til forsyning af offentlige institutioner.

Aftalt forurening mod et årligt milliontilskud

Kirsten Jacobsen
Søndag d. 16. august 2009

Den 6. august 1987 blev der mellem The United States Air Force Command, Det Danske Udenrigsministerium og Grønlands Hjemmestyre indgået aftale om at ikke-giftigt affald kan deponeres på baseområdet. Der blev samtidigt indgået aftale om at The United States Air Force Command betaler kr. 1.750.000 årligt til Grønlands Hjemmestyre for den aftalte deponering.

Tyveri af et logo eller ”Grønland i en nøddeskal

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 13. august 2009

Jeg er blevet beskyldt for at stjæle - derfor denne beretning om varden fra www.atagu.gl

"Den danske stat brugte grønlandske børn som forsøgskaniner"

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 10. august 2009

Historien kan bruges. Nogle vil have undskyldninger, andre vil have erstatninger. Nogle mener bare, at Danmark er et kolonialistisk lorteland og andre har en interesse i at ”dokumentere” at Danmark har behandlet grønlænderne lige så skidt som de behandler de afviste irakiske asylansøgere. Og så er der selvfølgelig filmfolkene, der gerne vil skrue forventningerne op i højeste gear til deres kommende film. Under sådanne betingelser har sandheden trange kår.

§20-spørgsmål om grønlandske børns deltagelse i ”Eksperimentet” i 1950’erne:

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 10. august 2009

I starten af 1950’erne ville den danske stat fordanske det grønlandske skolevæsen og i den forbindelse skabe en gruppe grønlandske eliteelever, som skulle være forbilleder for de øvrige børn i dette nye grønlandske skolevæsen.

§36 - Uddannelsesmuligheder i Tasiilaq

Akitsinnguaq Olsen, medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 10. august 2009

Vi ynder at sige, at vores lands vigtigste råstof er ungdommen. Hvis vi mener det alvorligt, så må vi også gøre det muligt for de unge, at gå i gang med de uddannelser, som vi har så hårdt brug for.

Siumuts desperation er total

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 10. august 2009

Med et glimt i øjet vil vi starte med at konstatere, at Siumut har fået hash på hjernen. Det velkendte rusmiddel er nemlig indtil videre Siumuts eneste form for forsøg på oppositionspolitik. For Demokratiets skyld, så håber Demokraterne, at Siumuts ledelse snarest begynder det hårde arbejde med at opbygge en egentlig oppositionspolitik. Det andet er altså for pinligt at høre på.

Finanslovsforslag 2010 - hovedtal

Landsstyret
Mandag d. 10. august 2009

Udviklingen i Selvstyrets driftsudgifter ses når nettoudlånene til Nukissiorfiit og Royal Greenland (både udlån og afdrag) trækkes fra DAU-resultatet. ”Målet med dette forslag er, at finansloven skal gå fra et hul til et nul. Dette er lykkedes, selv om det kommer til at gøre ondt nogle steder. Men det er simpelthen nødvendigt. Landskassen er ved at løbe tør for likviditet, og udviklingen må vendes”, siger Palle Christiansen.

Fokus i FN på grønlandsk ligestillingspolitik

Landsstyret
Mandag d. 10. august 2009

Angående Grønland fokuserede FN-komitéen primært på implementeringen af konventionens bestemmelser og de grønlandske rettigheder i rigsfællesskabet. Endvidere blev der spurgt til udviklingen af ligestillingsarbejdet i Grønland, samarbejdet med ngo’er, vold mod kvinder, rettigheder i uddannelsessystemet, trafficking og prostitution samt arbejdet med at sikre inddragelse af kønsperspektiver på alle niveauer i samfundet.