Opfiskning af garn kontra kvoter

Der er er enighed om at igangsætte opfiskning af mistede garn og andet fiskegrej med deltagelse af alle aktørerne indenfor fiskeriet. Aftale om opsamling var en forudsætning for et løfte om en eventuel forhøjelse af kvoten for hellefisk – 500 tons til hver af forvaltningsområder Uummannaq og Upernavik.

Søndag d. 4. oktober 2009
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Emnekreds: Fiskeri.

Qaasuitsup Kommunea samt landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Ane Hansen, er enige om at igangsætte opfiskning af mistede garn og andet fiskegrej med deltagelse af alle aktørerne indenfor fiskeriet. Aftale om opsamling var en forudsætning for et løfte om en eventuel forhøjelse af kvoten for hellefisk – 500 tons til hver af forvaltningsområder Uummannaq og Upernavik.

Aftalen kom i stand i forlængelse af Erhvervsseminaret i Ilulissat, som Qaasuitsup Kommunea har arrangeret de seneste tre dage. Målet med seminaret var at skabe fundament for udarbejdelse af politik indenfor fiskeriet i Qaasuitsup Kommunea.

Udover aftale om opfiskning af garn er flere konkrete tiltag allerede besluttet skal gennemføres:


  1. Brug af garn i forbindelse med hellefiskefiskeriet i Upernavik er stoppet med øjeblikkelig virkning for resten af året. Der skal udarbejdes kommunale vedtægter for dette område i Upernavik.
  2. I Uummannaq er garnfiskeriet stoppet til udgangen af året. Langlinefiskeriet i Uummannaq vil fortsætte når den ekstra forhøjelse af kvoten kommer på plads, forhåbentligt senest i midten af november.
  3. I forbindelse med krabbefiskeriet anbefaler landsstyremedlemmet for blandt andet fiskeri, Ane Hansen, at de fartøjer, der har udstyr til denne form for fiskeri, vil benytte lejligheden til at overgå til dette fiskeri i forvaltningsområder der ligger udenfor de nuværende fiskekasser.
  4. Landsstyremedelmmet opfordrer fiskerne ved Upernavik og Uummannaq, der har større fartøjer til at sejle sydpå til området omkring Ilulissat, hvor kvoten på dette område endnu ikke er opfisket.
  5. Landsstyremedelmmet har igangsat undersøgelse af mulighed for at få flyttet 10 sildepiskere der skal fanges med harpunkanon til riffelfangst.
  6. Der er enighed om opstramning af regelsættet samt fastholdelse af TAC for de kommende år.
  7. Der er enighed om at mindske spild ved hellefiskefiskeriet mest muligt.

Borgmester Jess Svane siger om mødet med landsstyremedlem Ane Hansen:

- Jeg er glad for at vi med mødet med Ane Hansen har vi nu har skabt grundlag for en god dialog for et tæt samarbejde. Det er med til at skabe en lysere fremtid. Det skal også understreges at alle deltagere under seminaret er med på at fiskeriet skal ske på et bæredygtigt grundlag.