MIPI offentliggør Børn og unge med domfældte og indsatte forældre

MIPI – Videnscenter om Børn og Unge kan konstatere, at der mangler en statistisk belysning af antallet af børn med domfældte og indsatte forældre i Grønland samt et grundlag for at vurdere hvorledes disse børn bliver berørt af forældrenes anbringelse

Mandag d. 5. oktober 2009
MIPI Videnscenter om Børn og Unge
Emnekreds: Børns vilkår.

MIPI – Videnscenter om Børn og Unge offentliggør en statistisk udgivelse om børn og unge med domfældte og indsatte forældre.

Der er ikke tidligere forsøgt belyst antallet af børn og unge der berøres af domfældelsen eller anstaltsanbringelsen af en forælder. MIPI – Videnscenter om Børn og Unge kan konstatere, at der mangler en statistisk belysning af antallet af børn med domfældte og indsatte forældre i Grønland samt et grundlag for at vurdere hvorledes disse børn bliver berørt af forældrenes anbringelse, og MIPI har med denne udgivelse forsøgt at give et statistisk overblik. Denne udgivelse giver et lille indblik i omfanget af børn med domfældte og indsatte forældre i Grønland, og udgivelsen tydeliggør også nødvendigheden af en anden og større undersøgelse og analyse af påvirkningen på børn af domfældte og indsatte forældre i Grønland.

Hvad viser undersøgelsen?
Undersøgelsen viser, at i 2006 oplevede 1248 børn mellem 0 og 18 år, at deres forældre fik en foranstaltning. Heraf oplevede 14 børn det to gange på samme år. 947 børn havde en far, der blev kendt skyldig mens 269 børn havde en mor, der blev kendt skyldig. 32 børn oplevede, at begge deres forældre blev kendt skyldige. Udover de 1248 børn, hvis forældre fik en foranstaltning, oplevede 28 børn, at deres forældre blev stillet for retten, men blev frikendt. At 1248 børn i 2006 oplevede, at mindst én af deres forælder blev kendt skyldig svarer til, at hvert 14. barn i Grønland havde en forældre der blev kendt skyldig med foranstaltning til følge.

MIPI – Videnscenter om Børn og Unge håber denne udgivelse vil være med til at sætte fokus på disse børn og unge.
Du kan læse undersøgelsen her: Børn og unge med domfældte og indsatte forældre