Vellykket sundhedspolitisk seminar

Ved seminaret stod en række fagfolk frem og fortalte om de udfordringer sundhedsvæsenet står over for blandt andet i forhold til økonomi, rekruttering, ventelister og livsstilssygdomme.

Tirsdag d. 13. oktober 2009
Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Landsstyremedlem for Sundhed, Agathe Fontain ser sundhedspolitisk seminar som en god start på dialogen om sundhedsvæsenets udfordringer og nødvendigheden af politiske prioriteringer.

Ved seminaret stod en række fagfolk frem og fortalte om de udfordringer sundhedsvæsenet står over for blandt andet i forhold til økonomi, rekruttering, ventelister og livsstilssygdomme.

- Sundhedsvæsenet står over for udfordringer, som kræver politisk prioritering og politiske løsninger. Derfor er jeg glad for, at fagfolkenes oplæg blev mødt med stor forståelse af deltagerne. Jeg glæder mig til at fortsætte dialogen om sundhedsvæsenets udfordringer og om mulige løsninger på disse med resten af Landstinget, siger landsstyremedlem for sundhed, Agathe Fontain.

Den planlagte strukturreform blev fremlagt, og på seminaret blev det slået fast, at politisk opbakning til strukturreformen er en forudsætning for dens succes.

- Jeg vil fortsætte med at søge at opnå opbakning til reformen gennem dialog, både i forhold til politikere, ansatte i sundhedsvæsenet og befolkningen. Det er vigtigt at slå fast, at reformen ikke går ud på at nedlægge lægestillinger, men at samle de lægefaglige kræfter, så vi kan bevare et sundhedstilbud til alle i dette land, udtaler landsstyremedlem for sundhed, Agathe Fontain.

Livsstilssygdomme er et stigende problem som udgør en trussel mod sundhedsvæsenet økonomi og befolkningens livskvalitet. Med oprettelsen af Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse arbejder PAARISA fremover målrettet med fremme af sundheden i et tættere samarbejde med sundhedsvæsenet.

- Det er vigtigt for mig, at Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta omsættes til praktisk programvirksomhed, hvor sundhed defineres som en tilstand af fysisk, mental og social velvære og ikke kun fravær af sygdom og svaghed, siger Agathe Fontain.

Sundhedspolitisk seminar blev afholdt lørdag d. 10. oktober og deltagerne talte sundhedsudvalget, medlemmer af Landsting og landsstyre, ansatte i Departementet for Sundhed og Sundhedsvæsenet, ligesom de faglige organisationer var repræsenteret.

Klde: Nanoq.gl