§36-spørgsmål: Om muligheden for at omdanne Nukissiorfiit til et A/S

§ 36,1 Spørgsmål til landsstyremedlem for finanser Palle Christiansen:
Indenfor de sidste par uger har punktet om muligheden for at omdanne Nukissiorfiit til et A/S været vendt både i Finansudvalget hvor landsstyremedlemmet for Finanser har været med og i Landstinget.

Onsdag d. 14. oktober 2009
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut  
Emnekreds: Efterårssamling 2009, Landstinget paragraf 36 spørgsmål, Økonomi.

§ 36,1 Spørgsmål til landsstyremedlem for finanser Palle Christiansen

Indenfor de sidste par uger har punktet om muligheden for at omdanne Nukissiorfiit til et A/S været vendt både i Finansudvalget hvor landsstyremedlemmet for Finanser har været med og i Landstinget.

Landsstyremedlemmet for Finanser har ikke været samarbejdsvillig i Siumut´s bestræbelser på at få vendt muligheden op til Finanslovsdebatten.

I den anledning skal jeg fremkomme med følgende spørgsmål, som jeg vil have besvaret fyldestgørende med grundlag i ministeransvarligheds loven, da denne har en vital betydning for landets økonomi.


  1. Hvornår har landsstyremedlemmet for Finnaser fået indblik i en ny analyse fra ”Ernst Consulting”
  2. Hvorfor ønskede landsstyremedlemmet for Finanser ikke at bekræfte, at undertegnede har omtalt den uvildige analyse under et møde med landsstyremedlemmet for Finanser, hvor vedkommende klart udtrykte IKKE at ville være med til at præsentere omtalte analyse.
  3. Jeg ønsker at få fyldestgørende belyst med grundlag i samtlige 8 anbefalinger (jf. s. 10) i analysen, som er til fordel for en omdannelse til et A/S, hvorfor landsstyremedlemmet for Finanser IKKE ønsker at følge anbefalingerne, da disse alle som sagt anbefaler at det vil være det bedste for Nukissiorfiit og for den grønlandske økonomi at Nukissiorfiit omdannes til A/S snarest muligt.