Grønlandsk deltagelse i klimatopmødet COP15

§ 36 Spørgsmål: Hvordan har landsstyret tænkt sig at repræsentere Grønland under klimatopmødet i København til december? Hvad bliver Grønlands holdning til den evt. forventede klimaaftale? Hvem deltager og hvad er Grønlands forberedelser til topmødet og hvordan?

Fredag d. 16. oktober 2009
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Internationale spørgsmål, Klima.

Indholdsfortegnelse:
§ 36 Spørgsmål
Besvarelse af § 36 spørgsmål om deltagelse i klimatopmødet COP15
1. Hvordan har landsstyret tænkt sig at repræsentere Grønland under klimatopmødet i København til december?
2. Hvad bliver Grønlands holdning til den evt. forventede klimaaftale?
3. Hvem deltager?
4. Hvad er Grønlands forberedelser til topmødet og hvordan?


§ 36 Spørgsmål
Hvordan har landsstyret tænkt sig at repræsentere Grønland under klimatopmødet i København til december? Hvad bliver Grønlands holdning til den evt. forventede klimaaftale? Hvem deltager og hvad er Grønlands forberedelser til topmødet og hvordan?

Der er under to måneder tilbage til klimatopmødet finder sted i København. I den forbindelse ønsker jeg at få at vide hvad landsstyrets holdning er til evt. Klimaaftale samt hvem deltager til topmødet som repræsentant for Grønland – og hvordan?

Besvarelse af § 36 spørgsmål om deltagelse i klimatopmødet COP15

Kære Aleqa,

Du har fremsendt fire spørgsmål til landsstyret vedr. deltagelsen i det internationale klimatopmøde COP15, som jeg hermed søger at besvare:

1. Hvordan har landsstyret tænkt sig at repræsentere Grønland under klimatopmødet i København til december?

Som formand for landsstyret følger jeg forhandlingerne frem mod en ny international klimaaftale. Det endelige program for COP15 forelægger ikke endnu, så jeg kan ikke redegøre for de konkrete aktiviteter under klimatopmødet.

Grønland er vært for paralleleventen In the Eye of Climate Change på den Nordatlantiske Brygge. Her præsenteres det moderne Grønland for deltagerne i COP15, journalister og andre med interesse for klimaområdet. Jeg deltager ved åbningen af paralleleventen fredag den 11. december.

Desuden arbejder landsstyret for, at Grønland skal deltage ved en sideevent i Bella Centret mandag den 14. december. Sideeventen vil have fokus på klimaforskningen i Arktis, og vil præsentere resultaterne af to forskningsindsatser i Arktisk Råd: Greenland Ice Sheet in a Changing Climate (GRIS) og Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA). Jeg forventer at deltage i paneldebatten ved dette arrangement.

Endelig vil jeg søge at benytte dagene i København til at deltage i nogle af de mange klimarelaterede møder og arrangementer, der foregår sideløbende med COP15.

2. Hvad bliver Grønlands holdning til den evt. forventede klimaaftale?

landsstyret arbejder for, at der ved COP15 kan indgås en ny klimaaftale, der tager udgangspunkt i et fælles, men differentieret ansvar for vores globale klima.

Det er afgørende, at vi alle gør en indsats for at begrænse vores udledning af drivhusgasser, men samtidig er det afgørende, at de lande, der står overfor en industriel udvikling, også indrømmes plads hertil.

3. Hvem deltager?

Jeg deltager i COP15, blandt andet sammen med landsstyrets klimaforhandlingsgruppe.

Klimaforhandlingsgruppens medlemmer er:

  • Steffen Ulrich-Lynge, formand for klimaforhandlingsgruppen, departementschef i Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik
  • Bent A. Sørensen, departementschef i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked
  • Jørn Skov Nielsen, direktør i Råstofdirektoratet
  • Mininnguaq Kleist, kontorchef i Udenrigsdirektoratet
  • Michael Pedersen, styrelseschef i Infrastrukturstyrelsen
  • Rasmus Sembach Olsen, kontorchef i Klima- og Energikontoret

Desuden deltager departementschef i Formandens Departement Peter Schultz.

4. Hvad er Grønlands forberedelser til topmødet og hvordan?
landsstyret har igennem længere tid været i dialog med Danmark omkring COP15 samt forhandlinger om vilkårene for Grønlands deltagelse i en kommende klimaaftale. Forhandlingerne pågår stadig.

Derudover indhenter mit embedsværk løbende relevant information til brug for forhandlingerne med Danmark.

Med venlig hilsen
Kuupik Kleist