Uberettiget kritik af fødselsbetjeningen

I artiklen siger den ledende jordemoder, at det er muligt at skaffe jordemødre med sygeplejerske autorisation, hvis der afsættes penge til det. Sundhedsledelsen har i flere samtaler med den ledende jordemoder tilkendegivet at jordemødre med sygeplejerske autorisation kan ansættes i ledige sygeplejerskestillinger. Alligevel er det ikke lykkedes hverken den ledende jordemoder eller sundhedsledelsen at rekruttere jordemødre med sygeplejerske autorisation.

Tirsdag d. 20. oktober 2009
Jens Otto Veje, Cheflæge
Sundhedsstyrelsen
Emnekreds: Bosætning, Sundhedsvæsenet.

I Sermitsiaq nr. 42, 2009 rejser den ledende jordemoder ved Det Grønlandske Sundhedsvæsen en alvorlig kritik af fødselsbetjeningen af sundhedsdistrikterne, som Sundhedsledelsen ønsker at tilbagevise.

I artiklen fremgår det, at den ledende jordemoder mener, at Sundhedsvæsenet underprioriterer området for fødsler og omsorg for gravide. Sundhedsledelsen mener ikke, at denne kritik er berettiget, fordi der netop gøres alt for at sikre den gravide og det ufødte barn et ensartet tilbud om fødselshjælp og overvågning under graviditeten uanset, hvor i landet den gravide bor.

I Grønland har der gennem tiden været en meget høj spædbarnsdødelighed. For at nedbringe spædbarnsdødeligheden blev der udarbejdet ”perinatale retningslinjer”, som skal sikre kvaliteten i fødselsbetjeningen.

De perinatale retningslinjer stiller særlige krav til de forhold kvinder bliver tilbudt at føde under. Kravet er, at der skal være en uddannet fødselskyndig person på stedet, og at man kan yde akut hjælp til den fødende kvinde og det ufødte barn, for eksempel i form af et kejsersnit, hvis der opstår komplikationer under fødslen.

I de små byer og i bygderne kan det desværre ikke i de seneste år været muligt at yde denne form for hjælp, og derfor råder Sundhedsvæsenet de gravide til at føde i byer, hvor akuthjælp kan finde sted, hvis der opstår komplikationer under fødslen.

Et af de "større bygdesygehuse" © an

I artiklen fremstår det, som om man kan skaffe jordemødre til Grønland. Dette stemmer ikke overens med den virkelighed Sundhedsledelsen oplever. Den seneste opgørelse over jordemødre i Grønland viser, at der i flere byer er korttids vikarer helt ned til 3 ugers perioder. Der er stillinger for jordemødre i 9 byer. Der er pt. ikke fastansatte jordemødre i følgende byer: Paamiut, Upernavik, Uummanaq og Ilulissat.

I artiklen siger den ledende jordemoder, at det er muligt at skaffe jordemødre med sygeplejerske autorisation, hvis der afsættes penge til det. Sundhedsledelsen har i flere samtaler med den ledende jordemoder tilkendegivet at jordemødre med sygeplejerske autorisation kan ansættes i ledige sygeplejerskestillinger. Alligevel er det ikke lykkedes hverken den ledende jordemoder eller sundhedsledelsen at rekruttere jordemødre med sygeplejerske autorisation.

Endelig vil Sundhedsledelsen gerne understrege, at der bruges mange ressourcer på at rekruttere jordemødre. Den ledende jordemoder bruger tre måneder om året af sin arbejdstid på rekrutteringsrejser, netop for at hun kan fokusere på rekruttering af jordemødre.

Kilde: Nanoq.gl