§36-spørgsmål: Stillingsannoncer i Sermitsiaq og AG - besvarelse

Svar på spørgsmål til landsstyret vedr. stillingsannoncer for Grønlands Selvstyre

Onsdag d. 21. oktober 2009
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Efterårssamling 2009, Journalistik, Landstinget paragraf 36 spørgsmål, Pressens vilkår.

Indholdsfortegnelse:
Svar på spørgsmål til landsstyret vedr. stillingsannoncer for Grønlands Selvstyre
Svar ad 1)
Svar ad 2)


Svar på spørgsmål til landsstyret vedr. stillingsannoncer for Grønlands Selvstyre

Mit landsstyreområde har den 6. oktober 2009 modtaget dit spørgsmål til landsstyret vedrørende stillingsannoncer for Selvstyret.


  1. Hjemmestyret er gået væk fra at sætte stillingsannoncer i Sermitsiaq og AG. Er landsstyrets baggrund besparelseshensyn ved kun at sende stillingsannoncerne til Danmark?
  2. Hvor stor er forskellen mellem priserne til opslag i Sermitsiaq/AG og de danske aviser?


Svar ad 1)
Der benyttes naturligvis fortsat grønlandske medier til stillingsopslag. Dette sker i dag gennem 1-årige rammeaftaler med både AG og Sermitsiaq. Rammeaftalerne dækker opslag af et aftalt antal stillinger for hvert medie. Stillingsannoncerne har dog i kraft af rammeaftalen ændret karakter. Det sker netop af sparehensyn, herunder for at virkeliggøre de af Inatsiartut vedtagne administrative besparelser.

I den forbindelse er det vigtigt ikke at blande diskussionen om eventuel portostøtte til aviserne sammen med håndtering af annoncering. Sidstnævnte ikke har som formål at subsidiere mediernes drift, men at opnå størst mulig effekt i forhold til rekruttering til færrest mulige midler.

I praksis indebærer aftalen, at hovedparten af annoncerne i de to aviser udformes som såkaldte henvisningsannoncer i et specifikt antal fuldt trykte opslag, joblinks, og tilhørende opsætning med jobbannere og fremvisninger på hjemmesiderne.

Henvisningsannoncerne henviser til www.nanoq.gl, hvor det fulde stillingsopslag fremstår.

Der er ligeledes et sparefokus i forhold til stillingsopslag i danske medier. Derfor er der også her indgået en 1-årig rammeaftale med en jobformidlingsvirksomhed. Denne aftale indebærer ligeledes, at der opsættes joblinks i forskellige andre online medier med en meget stor dækningsgrad.

Herudover benyttes i rekrutteringsøjemed annoncering i forskellige fagblade målrettet faglige profiler, såsom læger, sygeplejersker, økonomer, jurister mm.

Svar ad 2)
Priserne for stillingsannoncer i Grønland og i Danmark kan derfor ikke direkte sammenlignes på grund af forskelligt indhold for ydelserne og antallet af potentielle ansøgere, der kan nås ved annoncering i de to lande.

Stillinger til ikke-akademisk arbejdskraft opslås for en stor dels vedkommende kun i Grønland. En stor del af de stillinger, der opslås i Selvstyret er imidlertid akademikerstillinger. Her er der erfaringsmæssigt behov for at slå disse op i de danske medier for at opnå den ønskede effekt.

Det er således et ønske om at bruge de sparsomme midler, der er til rådighed bedst muligt for at imødekomme de aktuelle rekrutteringsproblemer, der er på store dele af arbejdsmarkedet her i landet. Så selvom det pr. smaltemillimeter måske er billigere at opslå ledige stillinger i grønlandske medier end i danske, vil det ikke være økonomisk ansvarligt samlet set kun at slå stillinger op her i landet.

De indgåede rammeaftaler med både grønlandske og danske virksomheder omkring annoncering vil løbende blive evalueret med henblik på at sikre, at de er kosteffektive og har den ønskede effekt.