Nyvalg er ikke løsningen

Vi mener at Grønlands og restens af omverdenens økonomi taget i betragtning – ville være ønskværdigt hvis oppositionen kunne levere berettigede og kvalificerede - og dermed seriøse - alternativer til landsstyrets finanslovsforslag, men fænomenet med et forhenværende regeringsparti der agerer fuldstændig uansvarligt er jo ikke ukendt i verden. Så mon ikke vi skal få fejet overbudspolitikken af bordet og starte med at erkende at der må prioriteres benhårdt, på alle fronter i samfundet.

Mandag d. 2. november 2009
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Efterårssamling 2009, Erhverv, Økonomi.

Siumut Maniitsoq kræver nyvalg og påstår at al udvikling i visse byer vil gå i stå. Sandheden er at man er i gang med at revurdere alle anlægsprojekter, og dette er noget vi må løfte med kommunerne således der bliver afsat penge til byggeri i alle de nævnte byer efter deres prioterede anlægsønsker.

Ideen om et nyvalg er uholdbar, da vi har fået et klart mandat fra befolkningen for mindre end 5 måneder siden og det vil vi omsætte til udvikling. Der er ingen tvivl om at der venter os et stort stykke arbejde foran os, i samarbejde med hele befolkningen. Derfor må vi træffe vigtige beslutninger i en tid hvor strategitænkning og prioritering er fundamentale.

Hvis vi skal diskutere synes vi at vi skal starte med at sige at Siumuts alternative finanslovsforslag er en god og ordentlig omgang overbudspolitik der vil forværre landskassens likviditet – med øgede udgifter for mere end 300 mio.

Landskassen nærmer sig det største underskud i mere end 20 år, hele verden er ramt af finanskrise og vi som folkevalgte skal være de første til at slå alarm og prioritere de midler vi nu engang har at fordele ud fra.

Siumuts overbudspolitik afspejler på ingen måde landets nuværende økonomiske situation, som partiet om nogen er medansvarlig for. Derfor havde vi forventet at Siumuts og oppositionens prioriteringer lå lidt nærmere realiteterne.

Ældreområdet, forhøjelse af pensioner, fodboldkunstgræsbaner til alle byer, erhvervsgarantifonde mv. - kort sagt midler til højre og venstre i størrelsesordenen 3-400 mio. kr. hvor partiet har lovet guld og grønne skove til godtroende vælgere, med et finansieringsforslag der hovedsageligt tager udgangspunkt i Nukissiorfiit - aktieselskabsdannelses projektet, som ifølge dem ville frigøre ca. 300 mio. kr. - som i øvrigt blev nedstemt ved 1. behandlingen.

Hvis Nukissiorfiit blev omdannet til et aktieselskab, vil dette ikke ændre ved at ejeren af den omdannede Nukissiorfiit til enhver tid skal hæfte for aktieselskabets gæld såfremt selskabet - ikke kan overholde låneaftalerne. Og samfundet kan jo af naturlige årsager ikke – bare lade selskabet gå fallit, så forsyningen til borgerne i sidste ende udgår.

Hvad angår det gode ved at lade nationale virksomheder omdanne til A/S behøver vi nok kun at tænke tilbage på Royal Greenland A/S, som ved en A/S-omdannelse i sin tid ikke har formået at frigøre sig fra sin Landskasseafhængighed når finanserne ikke rækker. For allerede få dage efter koalitionen trådte til, kostede RG A/S landskassen mere end 500 mio. kr. i akut kapitalindskud og lån til Royal Greenland A/S. Vi mener således at det kunne have haft fatale konsekvenser for samfundet som helhed hvis Inatsisartut ikke havde bevilget de penge.

Vi mener at Grønlands og restens af omverdenens økonomi taget i betragtning – ville være ønskværdigt hvis oppositionen kunne levere berettigede og kvalificerede - og dermed seriøse - alternativer til landsstyrets finanslovsforslag, men fænomenet med et forhenværende regeringsparti der agerer fuldstændig uansvarligt er jo ikke ukendt i verden. Så mon ikke vi skal få fejet overbudspolitikken af bordet og starte med at erkende at der må prioriteres benhårdt, på alle fronter i samfundet.