§36-spørgsmål: Fiskeforædlingsfabrikken i Nanortalik og nedlukkede fiskepladser ved Østgrønland

Landsstyret ser det som sin opgave, at skabe gode rammebetingelser for virksomhedsdrift overalt i Grønland og når man ser, at en fiskeforædlingsvirksomhed har problemer gør det selvfølgelig indtryk. Men her må man være opmærksom på, at initiativet til virksomhedsdrift og iværksætteri, som udgangspunkt, skal komme fra borgerne og ikke fra landsstyret eller for den sags skyld fra Selvstyret.

Tirsdag d. 3. november 2009
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Debora Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Landstinget paragraf 36 spørgsmål.

Indholdsfortegnelse:
Spørgsmål til Landsstyret:
Begrundelse:
Svar til spørgsmål nr. 117 til landsstyret vedr. hvilke planer landsstyret har hvad angår fiskeforædlingsfebrikken i Nanortalik
1) Hvilke planer har landsstyret, hvad angår fiskeforædlingsfabrikken i Nanortalik?
2) Har landsstyret iværksat initiativer med henblik på fortsat drift af fabrikken?
3) Hvad kan landsstyret oplyse omkring en tidshorisont for de af biologerne nedlukkede fiskepladser ved Østgrønland?


Spørgsmål til Landsstyret:
  1. Hvilke planer har landsstyret hvad angår fiskeforædlingsfabrikken i Nanortalik ?
  2. Har landsstyret iværksat initiativer med henblik på fortsat drift af fabrikken ?
  3. Hvad kan landsstyret oplyse omkring en tidshorisont for de af biologerne nedlukkede fiskepladser ved Østgrønland ?

Begrundelse:
Fiskeforædlingsfabrikken i Nanortalik er takket være mange menneskers ihærdige samarbejde og indsats i de seneste år i drift og velkørende. Fabrikschefen har oplyst, at kvaliteten af de torsk der forædles til eksport er af primakvalitet. Denne produktion kører fortsat i dag.

Desværre er der nu igen røster fremme om at denne fiskeproduktion vil blive indstillet, men hvis dette sker vil dette have meget store negative konsekvenser for en allerede arbejdsløshedsplaget bysamfund.

Ifølge hvad fabrikschefen oplyser vil en indstilling af produktionen bevirke, at en arbejdsstyrke på henved 30-40 mennesker vil blive berørt.

Ulykkeligvis vil en nedlukning af produktionen føre til at mange familiers daglige levevilkår og indtjeningsmuligheder vil blive forværret. Derudover vil dette naturligvis også få en afsmittende effekt på den kommunale økonomi, idet de mennesker der berøres af ledighed vil få hjælp behov af varierende art.

En sikkerhed for fortsat produktion af fisk vil forebygge, at mange familier kommer i sociale vanskelligheder og man ville samtidig sikre en fortsat og vedvarende eksportproduktion af kvalitetsfisk

©

Svar til spørgsmål nr. 117 til landsstyret vedr. hvilke planer landsstyret har hvad angår fiskeforædlingsfebrikken i Nanortalik

1) Hvilke planer har landsstyret, hvad angår fiskeforædlingsfabrikken i Nanortalik?
Ad spørgsmål 1.
Det hører, som udgangspunkt ikke ind under landsstyrets opgaver at drive virksomhed, det være sig i form af fiskeforædlingsfabrikker eller andet. At landsstyret alligevel er ejer af virksomheder har mest historiske grunde. Af denne grund har landsstyret ingen konkrete planer, hvad angår fiskeforædlingsfabrikken i Nanortalik.

Landsstyret ser selvfølgelig med bekymring på, at en fiskeforædlingsfabrik er truet af lukning, da man anerkender en sådan fabriks store betydning for lokalbefolkningens beskæftigelsesmuligheder i et område som Nanortalik.

Landsstyret ser det som sin opgave, at skabe gode rammebetingelser for virksomhedsdrift overalt i Grønland og når man ser, at en fiskeforædlingsvirksomhed har problemer gør det selvfølgelig indtryk. Men her må man være opmærksom på, at initiativet til virksomhedsdrift og iværksætteri, som udgangspunkt, skal komme fra borgerne og ikke fra landsstyret eller for den sags skyld fra Selvstyret. Landsstyret skal sørge for, at de rigtige rammer er tilstede. Derudover skal det oplyses, at fabrikken i Nanortalik er privat ejet.

2) Har landsstyret iværksat initiativer med henblik på fortsat drift af fabrikken?
Ad spørgsmål 2.
Jævnfør svaret på spørgsmål 1 skal det oplyses, at landsstyret ikke har iværksat konkrete initiativer med henblik på fortsat drift af fabrikken.

3) Hvad kan landsstyret oplyse omkring en tidshorisont for de af biologerne nedlukkede fiskepladser ved Østgrønland?
Ad Spørgsmål 3.
Der er aktuelt lukket for det havgående torskefiskeri i Østgrønland, nord for 62. breddegrad. Der er ikke udsigter til, at dette fiskeri åbnes op igen i år 2010. På nuværende tidspunkt kan der ikke sættes en tidsfrist på, hvornår torskens gydebestand vurderes at være genopbygget.

At det nævnte torskefiskeri aktuelt er lukket skyldes, at man forfølger en målsætning om, at torske gydebestanden genopbygges. På nuværende tidspunkt vurderes gydebestanden til at være under pres.

Der kan derfor ikke oplyses om en konkret tidshorisont for, hvornår fiskeriet åbnes igen. Det afhænger af en vurdering af gydebestandes tilstand.