Reality-tjek af transportområdet

Landsstyret har besluttet at nedsætte en transportkommission, der skal gennemgå transportområdet og komme med forslag til en langsigtet transportpolitik, der understøtter Selvstyrets mål om en selvbærende økonomi

Tirsdag d. 3. november 2009
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Infrastruktur, Transport.

© an

Landsstyret har besluttet at nedsætte en transportkommission, der skal gennemgå transportområdet og komme med forslag til en langsigtet transportpolitik, der understøtter Selvstyrets mål om en selvbærende økonomi.

Tiden er nu inde til at hele transportområdet får et reality-tjek og at Grønland får nogle klare målsætninger på området. Jeg er glad for, at transportkommissionen nu er nedsat, så den kan komme i gang med det store arbejde. Transportkommissionen skal allerede til sommer næste år færdiggøre dets arbejde, så der ligger et hårdt men nødvendigt arbejde forude.

Transportkommissionen består af 5 medlemmer:
  • Christen Sørensen, (formand), professor ved syddansk universitet
  • Vagn Andersen, direktør
  • Kristian Lennert, direktør, Inuplan A/S
  • Nick Nielsen, ingeniør
  • Karl Davidsen, Souschef, Kanukoka

Det overordnede mål for Transportkommissionen er, med baggrund i Selvstyrets langsigtede mål om en selvbærende økonomi, at udarbejde en vision for transportområdet i Grønland og udarbejde scenarier for, hvorledes denne vision realiseres.

Transportsystemet og økonomien er gensidigt afhængige. Et velfungerende transportsystem er meget afgørende for at skabe de rette vilkår for økonomisk vækst. Transportkommissionens arbejde er derfor helt afgørende for, hvordan vi kan få skabt reelt indhold i indførelsen af Selvstyret.