Landsstyrets samarbejde med Vestnordisk Råd

Jeg er glad for at Vestnordisk Råd har valgt at fokusere på aktuelle problemer, som det er realistisk at gøre noget konkret ved i de enkelte lande i kraft af de initiativer, der er igangsat f.eks. på uddannelsesområdet.

Onsdag d. 4. november 2009
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Internationale spørgsmål, Norden.

På mødet i Stockholm i sidste uge præsenterede Vestnordisk Råds præsidium planerne for det kommende år for de vestnordiske samarbejdsministre. Vestnordisk Råd vil i 2010 bringe fiskeriforvaltning i Nordatlanten på den politiske dagsorden. Man vil også fortsætte tidligere års indsats for at fremme arbejdet med at styrke sikkerheden omkring sejlads i de arktiske havområder, ligesom man vil følge op på sidste års temakonference om fokus på den gruppe unge som ikke får nogen ungdomsuddannelse.

- Vi skal følge op på det islandske formandskabs risikoanalyse vedrørende skibstrafik og vi vil arbejde for at styrke Nordatlantsamarbejdet i NORA, således at vi kan få en erhvervsudvikling, der kan give beskæftigelse til alle i vores lande, udtaler landsstyremedlem Palle Christiansen.

Palle Christiansen fremhævede, at samarbejdet med parlamentarikerne både i nationale og i regionale forsamlinger, som Vestnordisk Råd, var en af hjørnestenene i landsstyrets nye nordisk strategi. Han var positiv overfor et samarbejde om de emner som Vestnordisk Råd har sat på dagsordenen.

- Jeg er glad for at Vestnordisk Råd har valgt at fokusere på aktuelle problemer, som det er realistisk at gøre noget konkret ved i de enkelte lande i kraft af de initiativer, der er igangsat f.eks. på uddannelsesområdet. Det grønlandske formandskab i Vestnordisk Råd forpligter også landsstyret til at arbejde seriøst med disse spørgsmål, og vi vil også følge det op i det kommende år hvor Danmark har formandskabet i Nordisk Ministerråd, slutter Palle Christiansen.