Finansudvalget om nedrivning og nybygning af lejligheder i Nuuk, samt stiftelse af byggeselskabet Iluut A/S

Kamikpostens resumé: Blok P, Lille Slette og det meste af Radiofjeldet skal bulldozersaneres. Det kommende byggeselskab Illuut A/S skal skaffe lånefinansiering og stå for såvel nedrivning som nybyggeri.

Søndag d. 8. november 2009
Finansudvalget
Emnekreds: Boliger, Bosætning, Sociale spørgsmål, Økonomi.

Om stiftelse af byggeselskabet Iluut A/S
Finansudvalget er delt i et flertal og i et mindretal i denne sag.

Et mindretal i Finansudvalget, bestående af repræsentanterne for Siumut og Atassut, kan ikke godkende landsstyrets indstillinger. De to partiers repræsentanter ønsker at understrege, at de naturligvis ikke har noget imod tiltag, som kan føre til flere boliger og ikke mindst sikre et reelt boligtilbud til de mindrebemidlede. Imidlertid er konstruktionen omkring selskabet Illuut A/S stadigvæk uklar, og det lader sig ikke afgøre med den fornødne sikkerhed, om konstruktionen overhovedet er lovlig. Derudover anses det ikke som forsvarligt at basere ansvaret for meget omfattende anlægsprojekter i et selskab, som end ikke er stiftet endnu.

Repræsentanten for Atassut finder herudover særligt, at der bør foreligge bedre dokumentation for lovligheden i konstruktionen, før landsstyrets indstillinger vil kunne godkendes.

Et flertal i Finansudvalget, bestående af repræsentanterne for Inuit Ataqatigiit og Demokraterne, kan godkende landsstyrets indstillinger. Det er flertallets klare forudsætning, at landsstyret med den fornødne sikkerhed har afklaret og sikret, at konstruktionen omkring Illuut A/S er såvel fuldt ud lovlig som økonomisk hensigtsmæssig, således at Landskassen ikke udsættes for en uforudset risiko.

Der træffes beslutning efter flertallets indstilling.

Ovennævnte og de øvrige beslutninger kan læses her
Læs det hele her: Finansudvalgets beslutninger 25 oktober 2009