God udnyttelsesgrad i Storø Guldprojektet

De metallurgiske undersøgelser viser, at mellem 48% og 79% af guldet kan udvindes alene ved tyngde-opberedning og mellem 85% og 95% af guldet kan udvindes ved en kombination af fysiske og kemiske processer. Udnyttelsesgraden kan blive optimeret ved gennemførsel af flere metallurgiske studier

Mandag d. 9. november 2009
Nuna Minerals AS
Emnekreds: Råstoffer.

Metallurgiske studier af microbulkprøver fra Storø Guldprojektet gennemført af det anerkendte canadiske laboratorium, SGS Lakefield Research Limited viser en god udnyttelsesgrad.

De metallurgiske undersøgelser viser, at mellem 48% og 79% af guldet kan udvindes alene ved tyngde-opberedning og mellem 85% og 95% af guldet kan udvindes ved en kombination af fysiske og kemiske processer. Udnyttelsesgraden kan blive optimeret ved gennemførsel af flere metallurgiske studier.

NunaMinerals og selskabets partner, Nuukfjord Gold Mines Ltd, forventer i 2010 at gennemføre kerneboringer med henblik på at kunne udarbejde en ressourcevurdering for Main Zone og BD Zone i Qingaaq-prospektet. Ressourcevurdering vil kunne føre til udarbejdelsen af et økonomisk forstudie samt til en klargøring til udtagning af bulkprøver i 2011.

Selve meddelelsen er givet i vedhæftede fil: Analyse af guldforekomsterne i Godthåbsfjord