Står fast på mediepulje

Derudover vil jeg da også betragte det som et fremadrettet tiltag, hvis et bygdekontor ansøgte om midler fra mediepuljen til at anskaffe sin en farveprinter, der kunne udskrive avisen i A3-format. Det ville sikre endnu hurtigere levering af aviser til yderdistrikterne – godt nok i at andet og mindre format end en normal avis, men til gengæld med helt friske nyheder

Tirsdag d. 10. november 2009
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Bosætning, Informationsteknologi, Pressens vilkår.

Jeg er glad for at have sat gang i en debat om, hvad vi kan gøre for at sikre, at vi også fremover har et så mangfoldigt mediebillede som overhovedet muligt. Til gengæld er jeg ked af, at det meste af den kritik, der er fulgt i kølvandet på mit forslag om en mediepulje til fremadrettede tiltag på medieområdet, har drejet sig om finansieringen af forslaget.

Jeg er derfor nødt til at understrege, at mit forslag til en finansiering netop var et forslag. Fra Demokraternes side fandt vi det naturligt at finansiere en mediepulje ved at spare på medieområdet, så tiltaget ikke skulle gå ud over andre i samfundet. Men lad mig da bare fastslå, at forslaget til finansiering er til forhandling.

Kritikkerne af mit forslag har udelukkende fokuseret på den ”pris” forslaget vil betyde, eller de har valgt – bevidst eller ubevidst – at misforstå forslagets intentioner. Begge tilgange er ærgerlige, da kritikkerne dermed har glemt at forholde de sig til forslagets reelle indhold. Og det på trods af, at alle (inklusive kritikkerne) ellers erkender, at vores medier står overfor store udfordringer, der kræver alles opmærksomhed, hvis de skal løses.

Et eksempel på kritikkernes kritik er deres argument om, at forslaget om at få trykkemaskiner til byerne vil begrænse bygdebeboernes adgang til landets to aviser. Denne kritik vidner om, at kritikkerne ikke kender til de faktiske forhold i yderdistrikterne. Mange af de borgere, der bor langs kysten, kan – uden tvivl - nikke genkendende til den oplevelse, at deres avis har været over en uge undervejs, inden den havner i deres nærmeste butik. Og det er ikke svært at forestille sig, at de er trætte af at læse uaktuelle nyheder. Derudover vil jeg da også betragte det som et fremadrettet tiltag, hvis et bygdekontor ansøgte om midler fra mediepuljen til at anskaffe sin en farveprinter, der kunne udskrive avisen i A3-format. Det ville sikre endnu hurtigere levering af aviser til yderdistrikterne – godt nok i at andet og mindre format end en normal avis, men til gengæld med helt friske nyheder.

Med mit forslag om en mediepulje vil langt flere borgere få mulighed for at læse aktuelle nyheder – på lige fod med borgerne i hovedstaden. Det mener Demokraterne da er et positivt (og demokratisk) fremskridt.

Jeg håber, at jeg med denne pressemeddelelse kan lokke de øvrige partier i Inatsisartut ad af busken og komme med deres forslag til, hvordan vi kan løse de udfordringer som medierne står overfor. Indtil videre har jeg ikke set et eneste konstruktivt forslag til, hvordan vi fremadrettet sikrer et mangfoldigt mediebillede – og jeg har slet ikke set eller hørt noget bud på, hvordan vi skal finde pengene til det.