Salg af alkoholiske drikke i butikkerne

Det ansvar magter en butik normalt ikke, og man bør som samfund ikke kræve, at alm. personel skal tage sådan et ansvar, da det drejer sig om påvirkede kunder, som de ikke har uddannelse og redskaber til at håndtere... Her råder uomtvisteligt reglen om, hvem der er større og stærkere i situationen.

Mandag d. 16. november 2009
Atassut Ungdom
Emnekreds: Love og konventioner, Socialt ansvar.

Atassut Ungdom har kigget på salg af alkoholiske drikke i butikkerne fra en forbrugermæssig vinkel. Atassut Ungdom har fundet at det er nødvendigt at debattere emnet.

Atassut Ungdom har bidt mærke i følgende:
At salg af alkoholiske drikke i butikker skaber problemer for andre handlende er almindelig kendt, idet berusede personer ofte om morgen, særligt i weekender, og ved lønudbetalinger indfinder sig i butikker for at handle alkohol til stor gene for andre handlende. Dette skyldes ofte, at berusede personer skaber utryghed hos andre samtidig efterlader de et uhensigtsmæssigt indtryk hos børn, hvordan alkohol bør bruges.

Salg af spiritus i butikker er reguleret ved lov, hvor man i loven bl.a. har pålagt butikspersonale det ansvar, at der ikke må sælges alkoholholdige drikke til berusede personale.

Dette ansvar har i mange tilfælde resulteret i konflikter mellem personale og de berusede kunder.

Det er derfor Atassut Ungdoms indtryk, at man ved at regulere på denne måde har pålagt butikspersonale, som lovens håndhævere et al for tungt og til tider farligt ansvar.

Det ansvar magter en butik normalt ikke, og man bør som samfund ikke kræve, at alm. personel skal tage sådan et ansvar, da det drejer sig om påvirkede kunder, som de ikke har uddannelse og redskaber til at håndtere... Her råder uomtvisteligt reglen om, hvem der er større og stærkere i situationen.

Atassut Ungdom ønsker derfor emnet debatteret – er det forsvarligt at kræve at butikspersonalet skal håndhæve loven på dette område ?

Atassut Ungdom vil også have offentligheden diskuterer om man skal ændre kravene til udsalgssteder for alkoholiske drikkevarer og evt. tobak.

Atassut Ungdom vil lægge op til at man etablerer særlige steder for udsalg af alkoholiske drikke og tobak, idet disse steder skal være uafhængige af alm. Dagligvarer. Dvs. at udsalgssteder for disse specielle varer bør have som minimum deres egen butikslokale med egen matrikelnummer/adgangsforhold.

Det er ikke Atassut Ungdoms mål at man etablerer ”systembolager” som anvendes i Sverige. Atassut Ungdom vil ikke skabe offentlig ejede udsalgssteder, idet det ikke er hensigten at fratage de eksisterende alkohol-bevillinger fra de private næringsdrivende.

Ovennævnte idé til forslag er udtryk for Atassut Ungdom’s ønske om at man tager stilling til det at købe dagligvarer også indebærer det at købe alkohol…
  • Er alkohol en nødvendig fornødenhed ?
  • Borgerne er trætte af at møde andre kunder, der udelukkende er i butikken for at købe spiritus, og disse er i mange af tilfældene berusede i forvejen.
  • Spiritus eller tobak er ikke en daglig fornødenhed man skal have for at virke som et helt menneske, derfor skal disse vare ikke nødvendigvis befinde sig i en butik med de såkaldte dagligvarer ...
  • Selv om der er lovgivning om, at spiritus ikke må sælges til berusede kunder, så sker det hele tiden...

Hvordan bør det ske?
Er det på tide at ændre butiksindretninger eller faciliteter, der som således nævnt kun sælger spiritus og øl?

Skal der ske lovningsmæssig regulering, og hvordan eller kan erhvervsdrivende selv finde ud af at foretage ændringer for at tilgodese de ’gode kunders’ ønsker.