Flere ældre og færre yngre grønlændere i fremtiden

Grønlands Statistik har udarbejdet tre scenarier. Fremskrivningen kan betegnes som ”hovedscenariet”. Hovedscenariet antager lav fertilitet og lav dødelighed samt øget indvandring og faldende udvandring.
I tillæg hertil har Grønlands Statistik udarbejdet to alternative fremskrivninger i
scenarier med forskelle i forudsætningerne omkring ind- og udvandring.
Alternativ 1 varierer fra hovedscenariet i det man antager uændret ind- og
udvandring, mens alternativ 2 antager øget indvandring og uændret udvandring.

Tirsdag d. 17. november 2009
Grønlands Statistik
Emnekreds: Bosætning, Sociale spørgsmål, Statistik.

Grønlands befolkning stiger og bliver ældre. Og i år 2040 ville der være mere end dobbelt så mange personer i alderen 65 år og derover end der er i 2009. Der vil være 14 pct. færre børn og unge i den samme periode. Og borgere i den erhvervsaktive alder vil falde med fem procent frem til 2040.

Det er hovedresultaterne af en fremskrivning, som Grønlands Statistik har foretaget på den grønlandske befolkning frem til 2040.

En fremskrivning er ikke en prognose. En fremskrivning er en matematisk
videreførsel af et antal kendte tendenser, med henblik på at se hvor disse tendenser fører hen – alt andet lige. I realiteten vil udefrakommende faktorer spille mere eller mindre ind på flere af faktorerne i fremskrivningen, især på ind- og udvandringen.

Grønlands Statistik har udarbejdet tre scenarier. Fremskrivningen kan betegnes som ”hovedscenariet”. Hovedscenariet antager lav fertilitet og lav dødelighed samt øget indvandring og faldende udvandring.

I tillæg hertil har Grønlands Statistik udarbejdet to alternative fremskrivninger i
scenarier med forskelle i forudsætningerne omkring ind- og udvandring.
Alternativ 1 varierer fra hovedscenariet i det man antager uændret ind- og
udvandring, mens alternativ 2 antager øget indvandring og uændret udvandring.

Læs mere her: Flere ældre og færre yngre grønlændere i fremtiden