FN’s konvention om barnets rettigheder i 20 år

Det er i år 20 år siden, at De Forenede Nationers generalforsamling vedtog FN’s konvention om barnets rettigheder. Konventionen er verdenshistoriens første bindende folkeretslige dokument om børns rettigheder, og de 191 lande, der har vedtaget konventionen, har forpligtet sig til at opfylde dens bestemmelser gennem lovgivning og tiltag, der fremmer børns rettigheder og velfærd.

Torsdag d. 19. november 2009
Maliina Abelsen
Emnekreds: Børns vilkår, Internationale konventioner.

Børne- og ungeområdet er et fokusområde for landsstyret fordi vi mener, at alle børn har ret til en tryg og god barndom, og fordi børnene er vores fremtid i et stærkt, selvstyrende Grønland.

Det er i år 20 år siden, at De Forenede Nationers generalforsamling vedtog FN’s konvention om barnets rettigheder. Konventionen er verdenshistoriens første bindende folkeretslige dokument om børns rettigheder, og de 191 lande, der har vedtaget konventionen, har forpligtet sig til at opfylde dens bestemmelser gennem lovgivning og tiltag, der fremmer børns rettigheder og velfærd.

Grønland forpligtet
Den 26. marts 1992 vedtog Grønlands Landsting at tiltræde Børnekonventionen. Dermed har Grønland forpligtet sig til at efterleve konventionens bestemmelser, der kort fortalt udsiger, at alle børn har ret til leg, skolegang, sundhed, deltagelse og beskyttelse samt krav på at blive tilgodeset i alle beslutninger, der vedrører deres velfærd.

Siden vedtagelsen i 1992 er vi kommet flere skridt videre i forhold til at efterleve Børnekonventionens bestemmelser. Men vi har fortsat et stykke vej at gå. Naalakkersuisut har en stærk ambition om at forstærke indsatsen rettet mod børns rettigheder og velfærd, og Børnekonventionen er et grundlæggende værktøj i den vision. Imidlertid er ingen lande ens, og vi skal tilpasse vores indsatser til forholdene her i landet. Derfor er det vigtigt, at vi medtænker dette aspekt i samråd og samarbejde med vores nationale organisationer, fagfolk og ikke mindst Grønlands børn og unge.

Børneombudsmand og børneråd
Årets efterårssamling har budt på en række gode forslag til, hvordan vi kan skabe bedre forhold for vores børn og unge. Blandt andet har der været forslag fremme om at instituere en børneombudsmand eller et børneråd, ligesom en udvidelse af MIPI har været på dagsordenen. I det næste halve års tid skal vi have undersøgt, hvordan disse forslag enkeltvis eller i kombination kan skabe den bedst mulige støtte og service på børne – og ungeområdet.

Landsstyret vil gerne medvirke til at opbygge det humane verdenssamfund, der bliver erklæret i Børnekonventionen. Derfor har vi valgt at markere Børnekonventionens 20 års jubilæum den 20. november 2009 for at skabe fokus om børns rettigheder.

På dagen vil der blive omdelt en pjece med titlen ”Børns rettigheder i Grønland” og i skolerne og på institutionerne vil der blive uddelt balloner til børnene. Det er landsstyrets ønske, at den 20. november kan blive en dag, hvor vi sætter tid af til at tale sammen om vores børns levevilkår og trivsel – og at vi husker at involvere børnene i samtalen.