Ny råstoflov giver bedre rettigheder

Efter den nugældende lovs bestemmelse må der kun indsamles mindre værdifulde smykkesten samt sten til slibning og lignende. Den nye lov giver altså den mulighed, som offentligheden har efterlyst, for at kunne indsamle mere værdifulde ædelsten, såsom rubiner. Naturligvis har vi sikret, at de lokales rettigheder til indsamling af smykkesten er blevet langt bedre i den nye lov. Men, det vi skal huske er, at der skal betales skat af samfundets meget værdifulde ressourcer såsom rubiner.

Fredag d. 27. november 2009
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Råstoffer.

- For at hjemtage råstofområdet i det nye år er det nødvendigt, at Landstinget vedtager den nye råstoflov i dag. Hvis det ikke sker vil hjemtagelse af området blive udskudt. Efter hjemtagelse af området kan Landstinget altid justere loven. Hvis råstofloven ikke vedtages i dag, er det stadigvæk staten, der bestemmer over råstofferne i Grønland. Det er landsstyrets holdning, at hjemtagelse af råstofområdet vil betyde, at Grønlands selvbestemmelsesret styrkes markant, siger landstyremedlem for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen.

Den nye råstoflov vil give den lokale befolkning endnu bedre rettigheder end den nu-gældende lovgivning. I henhold til den nye råstoflovs § 33 vil lokale have mulighed for at få en tilladelse til uden eneret at indsamle og bryde alle typer mineraler inklusiv ædel-stene såsom rubiner. Tilladelsen kan gives til et meget store områder, eksempelvis et helt kommuneområde. En sådan tilladelse vil kunne fås til en meget beskeden gebyr, som fastsættes af landsstyret. Grunden til at man nu skal have en tilladelse, er at der skal betales skat af samfundets fælles ressourcer.

Den nuværende lovs § 32 er langt mere begrænset end den kommende nye råstoflov. Efter den nugældende lovs bestemmelse må der kun indsamles mindre værdifulde smykkesten samt sten til slibning og lignende. Den nye lov giver altså den mulighed, som offentligheden har efterlyst, for at kunne indsamle mere værdifulde ædelsten, såsom rubiner.

- Naturligvis har vi sikret, at de lokales rettigheder til indsamling af smykkesten er blevet langt bedre i den nye lov. Men, det vi skal huske er, at der skal betales skat af samfundets meget værdifulde ressourcer såsom rubiner.

Beskatning af store samfundsværdier kan kun sikres med ordentlige regler. Befolkningen har krav på sin andel af værdierne, som skal være med til at finansiere den nye Selvstyret, siger Ove Karl Berhelsen.

Under de gamle bestemmelser, er det meget vanskelligt, at føre tilsyn med de råstofak-tiviteter, der gennemføres uden tilladelser. Derfor er der en risiko for, at vi i dag kan miste store skatteindtægter.