Indsigt: Øgede tilskudsmuligheder til familiecentre

Øgede tilskudsmuligheder til familiecentre

- Vi har gjort det muligt for kommunerne at få tilskud, men det er op til kommunerne at benytte tilskudsmulighederne, ikke bare til familiecentre, men til tiltag på hele det sociale område. Som ansvarlig for det sociale område bliver det nemlig vanskeligt for mig fortsat at argumentere for behovet for at afsætte flere midler til området, når der som i år er ubrugte midler, slutter landsstyremedlem for Sociale Anliggender, Maliina Abelsen.

Mandag d. 7. december 2009
Maliina Abelsen
Emnekreds: Børns vilkår, Sociale spørgsmål.

Efter ønske fra kommunerne har landsstyret besluttet at fjerne 3-årsreglen for tilskud til familiecentre. 3-årsreglen blev indført i forbindelse med etableringen af tilskudsordningen til familiecentre i 2006 og betød, at landsstyret maksimalt kunne yde tilskud til kommunale familiecentre i 3 år.

På baggrund af sonderinger foretaget blandt kommunerne har landsstyret imidlertid vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis familiecentre har mulighed for at modtage tilskud fra landskassen i mere end 3 år.

Samtidig har landsstyret ønsket at gøre ordningen mere fleksibel, hvorfor der fremover vil blive foretaget individuelle vurderinger i forbindelse med tildelingen af tilskud. Vurderinger, der i højere grad vil tage hensyn til særlige lokale forhold.

De øgede udgifter, som ændringen medfører, kan for indeværende år finansieres inden for de afsatte midler, mens de øgede udgifter næste år kan finansieres med midler fra den pulje på 25 mio. kr., der er afsat til en ekstra indsats på børne- og ungeområdet.

Personligt er medlem af landsstyret, Maliina Abelsen, yderst tilfreds med landsstyrets beslutning:

- Familiecentrene yder en fantastisk indsats. Og jeg er derfor meget glad for, at vi fremover har mulighed for at yde tilskud til velfungerende familiecentre i mere end 3 år.

Men samtidig understreger hun, at initiativet nu ligger hos kommunerne:

- Vi har gjort det muligt for kommunerne at få tilskud, men det er op til kommunerne at benytte tilskudsmulighederne, ikke bare til familiecentre, men til tiltag på hele det sociale område. Som ansvarlig for det sociale område bliver det nemlig vanskeligt for mig fortsat at argumentere for behovet for at afsætte flere midler til området, når der som i år er ubrugte midler, slutter landsstyremedlem for Sociale Anliggender, Maliina Abelsen.