Grønlands indlandsis i et skiftende klima

Grønlands Indlandsis rummer den største mængde frosset ferskvand på den nordlige halvkugle. I alt indeholder den omkring 3 millioner km?. Hvis den skulle smelte fuldstændig, ville dette kolossale massiv af sne og is få det globale havniveau til at stige med op til 7 meter. Indlandsisen overgås i størrelse kun af den enorme antarktiske iskappe.

Tirsdag d. 15. december 2009
Dorthe Dahl-Jensen
Emnekreds: Klima.

Grønlands Indlandsis rummer den største mængde frosset ferskvand på den nordlige halvkugle. I alt indeholder den omkring 3 millioner km?. Hvis den skulle smelte fuldstændig, ville dette kolossale massiv af sne og is få det globale havniveau til at stige med op til 7 meter. Indlandsisen overgås i størrelse kun af den enorme antarktiske iskappe.

Der har været større eller mindre isdækker mange gange som resultat af ændringer i Jordens klima, og Indlandsisen vil fortsat være et følsomt ‘barometer’ over for den forstærkede globale opvarmning, som ventes de kommende årtier og århundreder.

Ændringer i Indlandsisen viser, at den allerede reagerer voldsomt på det skiftende klima, men det er stadig usikkert, hvor hurtigt den vil smelte i de kommende årtier. Når Indlandsisen skrumper, vil det have både lokale, regionale og globale konsekvenser for miljø, økosystemer og samfund.

Denne redegørelse er den første, som samlet sætter fokus på Grønlands Indlandsis i et skift ende klima, og den indgår i Arktisk Råds projekt Climate Change and the Arctic Cryosphere: Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA).

SWIPA-programmet vurderer den aktuelle forskningsmæssige viden om ændringerne i den arktiske kryosfære, som vil få omfattende konsekvenser for både Arktis og Jorden som helhed.

Du kan læse en sammenfatning af rapporten her:
Grønlands indlandsis i et skiftende klima