Første skridt mod en reform af sundhedsvæsenets struktur

Ændringen af sundhedsvæsenets struktur udgør en nødvendig reform af den nuværende 83 år gamle struktur. Ud over oprettelsen af regioner, bygger reformen også på øget brug af telemedicin og uddannelse af det fastansatte personale, som herefter vil kunne varetage nye opgaver.

Fredag d. 18. december 2009
Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Landsstyret har godkendt, at der pr. 1. januar 2010 bliver oprettet to pilotregioner i sundhedsvæsenet. Oprettelsen af pilotregionerne er det første skridt mod en nødvendig reform af hele sundhedsvæsenets struktur, hvor de nuværende 16 sundhedsdistrikter ændres til 5 regioner.De to pilotregioner har fået de foreløbige navne Region Disko og Region Midtgrønland. Region Disko omfatter de nuværende sundhedsdistrikter Aasiaat – Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq og Qasigiannguit og Region Midtgrønland omfatter de nuværende sundhedsdistrikter Sisimiut og Maniitsoq.

Pilotregionerne skal køre frem til 1. januar 2011, hvor den nye struktur træder i kraft for hele sundhedsvæsenet. Erfaringerne fra pilotregionerne skal indgå i arbejdet med planlægningen af den endelige reform.

- Sundhedsvæsenet står over for en meget stor udfordring i forhold til at kunne tiltrække og fastholde det nødvendige personale. Med reformen vil vi skabe større enheder, som skal gøre det muligt at rekruttere sundhedspersonale, og vi vil samle administrationsarbejdet på færre personer, så vi kan frigøre flere kræfter til det sundfaglige arbejde. Hele formålet med reformen er, at kunne tilbyde borgerne den bedst mulige sundhedsfaglige betjening tættest muligt på, hvor de bor, udtaler landsstyremedlem for Sundhed, Agathe Fontain.