Indsigt: Modtagere af sociale ydelser i 2008

Modtagere af sociale ydelser i 2008

Generelt modtog færre personer offentlig hjælp i 2008. Ydelserne trangsvurderet hjælp, udvidet behovsvurderet hjælp, engangshjælp, takstmæssig hjælp samt førtidspension er faldet med i alt 5,7 pct. i antallet af modtagere, mens det er 2,9 pct. for det udbetalte beløb.

Onsdag d. 30. december 2009
Grønlands Statistik
Emnekreds: Sociale spørgsmål.

© an
Generelt modtog færre personer offentlig hjælp i 2008. Ydelserne trangsvurderet hjælp, udvidet behovsvurderet hjælp, engangshjælp, takstmæssig hjælp samt førtidspension er faldet med i alt 5,7 pct. i antallet af modtagere, mens det er 2,9 pct. for det udbetalte beløb.

For modtagere af dagpenge ved barsel var der tale om en stigning på 18,6 pct. i antallet af modtagere og et fald på 3,6 pct. for det udbetalte beløb.

Antallet af modtagere af alderspension steg med 2,2 pct., mens det udbetalte beløb steg med 13,8 pct.

Antallet af modtagere af trangsvurderet hjælp, udvidet behovsvurderet hjælp, engangshjælp, takstmæssig hjælp samt førtidspension er faldet og dette kan skyldes, at flere personer er i aktivering i form af arbejde. Dette kan også skyldes, at personerne er overflyttet til en anden ydelse, eks. dagpenge ved barsel eller alderspension. I forhold til 2007 steg antallet af modtagere af dagpenge ved barsel i 2008 med 193 personer.

For modtagere af alderspension var der tale om en stigning af det udbetalte beløb på 13,8 pct. mens stigningen for antallet af modtagere er på 2,2 pct., jf. Oversigt 1. Dette skyldes, at man pr. 1. juli 2007 har forhøjet beløbet for alderspension.

Læs hele statistikken her: Modtagere af sociale ydelser i 2008

Kilde: Grønlands Statistik