Indsigt: Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2010

Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2010

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence.

Torsdag d. 31. december 2009
Styrelsen for Fiskeri Fangst og Landbrug
Emnekreds: Fangst, Hvaler.

Indholdsfortegnelse:
Finhval
Grønlandshval
Sildepisker
Vestgrønland
Østgrønland
Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)


© an
Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 5-årig blokkvote gælder i perioden 2008-2012 for finhval, grønlandshval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland.Kvoter for 2010 er som følge:

Finhval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2010 er på 19 dyr. Fartøjer med teknisk godkendelse til finhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

Grønlandshval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2010 er på 3 dyr (2 dyr per år + overførsel af 1 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2009). Fartøjer hjemmehørende i Disko Bugt med teknisk godkendelse til grønlandshvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. Pressemeddelelse udspecificerende årets regionale kvotefordeling vil følge efter høring i kvotefordelingsgruppen.

Sildepisker
Vestgrønland
Den totale kvote for Vestgrønland for 2010 er på 214 dyr (200 + overførsel af 15 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2009, fratrukket 1 overskridelse af riffelfangstkvoten fra 2009). Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december Pressemeddelelse udspecificerende årets regionale kvotefordeling vil følge efter høring i kvotefordelingsgruppen.

Det skal dog noteres, at den endelige fangstkvote vil blive optalt efter 31. december 2009, hvorfor der kan forekomme justeringer.

Endvidere har IWC møde den 4-5. marts 2010, hvor Grønlands kvoteønske om 10 pukkelhvaler afgøres, ved samme møde skal ny rådgivning for den Vestgrønlandske kvote på sildepisker diskuteres. Endelig kan der ske justering af finhvalkvoten i Vestgrønland.

Østgrønland
Den totale kvote for Østgrønland for 2010 er på 15 dyr (12 + overførsel af 3 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2009). Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. Pressemeddelelse udspecificerende årets regionale kvotefordeling vil følge efter høring i kvotefordelingsgruppen.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:
  • Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 17. april 2009 om beskyttelse og fangst af store hvaler
  • Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 17. april 2009 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler
  • Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 24. oktober 1997 om ekstra ordinært syn og godkendelse af harpunkanoner.

KIlde Nanoq.gl