Boligbomben – kommentar til Kuupik Kleists nytårstale

Det ligner en kraftig bordbombe – eller måske snarere en krysantemumbombe - og den vil i nær fremtid komme til at stå midt på forhandlingsbordet, med landsstyret på den ene side og kommunerne på den anden side. Klar til affyring. Husk beskyttelsesbriller :-)

Søndag d. 3. januar 2010
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Boliger, Politik, Sådan set.

”Nytårstalen har det indhold en nytårstale skal have”.

Og alligevel indeholder Landsstyreformandens nytårstale 2010 noget der ligner en kraftig bordbombe. Det drejer sig om det påtænkte boligbyggeri, hvor to afsnit i talen fortjener særlig opmærksomhed:

Citat nr. 1:
”Også på boligområdet, er det helt afgørende for landsstyret at der påbegyndes byggeri af flere især almennyttige boliger. Det er planen at opføre flere nye moderne, velisolerede og prismæssigt overkommelige boliger. Prioriteringen er at der først bliver bygget der hvor der er størst boligmangel.”
Citat slut

Der skal opføres moderne, velisolerede og prismæssigt overkommelige boliger. Prismæssigt overkommelige – i forhold til hvad?

I hvert fald næppe i forhold til en SIK-løn eller indtægter ved fiskeri, fangst og jagt.

En moderne, velisoleret 4-værelses bolig vil næppe kunne opføres til en omkostningsbestemt husleje på under 12.000 kr. om måneden. Det er et løst gæt, som fagfolk kan gøre langt bedre, men næppe med et resultat på den mere overkommelige side af 12.000 kr.

Det er derfor Kuupik Kleist nøjes med at tale om ”prismæssigt overkommelige boliger” og ikke sætter tal på.

Citat nr. 2:
” Målet om en bolig til alle kan kun nås i samarbejde med kommunerne. Der er blandt borgerne nogle som har behov for at det offentlige støtter, for at de kan få deres egen bolig, og den opgave ligger først og fremmest hos kommunerne.”
Citat slut

© an
For Kuupik Kleist ved jo godt at det bliver dyrt. Og hvor skal pengene så komme fra, når der ”blandt borgerne er nogle som har behov for at det offentlige støtter”?

De penge skal ifølge landstyreformand Kuupik Kleist først og fremmest komme fra kommunerne og ikke fra Landskassen.

Det ligner en kraftig bordbombe – eller måske snarere en krysantemumbombe - og den vil i nær fremtid komme til at stå midt på forhandlingsbordet, med landsstyret på den ene side og kommunerne på den anden side. Klar til affyring.

Husk beskyttelsesbriller :-)